Взникла Академія русиньской културы в СР

Взник новой русиньской інштітуції все є спроваджованый здогадами: Чом взникла? Про кого? З якым цілём? Вшытко нове выкликує інтерес, окреме в русиньскых реаліях, бо од нового ся чекать нова якость.

Read more …

Нaше пoслaня

Світова академія русиньской културый є академічна і харітатівна інштітуція заложена Штефаном Чепом у 2002 роцї з цїлём стімулації новой роботы і захованя богатства і красы русиньской културы на хосен цїлого людства.

Read more …

Na Slovensku vznikla Akadémia rusínskej kultúry

Vznik novej rusínskej inštitúcie je vždy sprevádzaný dohadmi: Prečo vznikla? S akým cieľom? Všetko nové vyvoláva záujem, hlavne v rusínskych reáliách, lebo od nového sa očakáva aj nová kvalita.

Read more …

Naše poslanie

Svetová akedémia rusínskej kultúry je akademická a charitatívna inštitúcia založená Stevenom Chepom v roku 2002 s cieľom stimulácie novej práce a zachovania bohatstva a krásy rusínskej kultúry v prospech celého ľudstva.

Read more …