Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike
Duchnovičovo nám. 1
081 48 Prešov 1
mobil: 0917 171 912
e-mail: rusyn@stonline.sk