Світознамый Америчан быв Русин із Словакії

22. фебруара 2015 сьме собі припомянули день в 1987 року, кідь пішов у вічность єден із нашого русиньского роду. Одыйшов у вічность світознамый Америчан русиньского походжіня, котрого умелецьке діятельство має великый вплив на цїлосвітове вытварне уменя і културу і по ёго фізічнім одходї. Реч є о Енді Варголови, родженым як Андрев Варгола (по русиньскы – Андрій Вархола).

Read more …

Михайло Фейса – лавреат Премії Антонія Годинкы

7. фебруара 2014 в Будапештї ся одбылa научна конференція, на котрій проф. Др. Михайлови Фейсови з катедры русиньского языка і літературы на Філозофічній факултї Універзїты у Новім Садї (Сербія) была передана Премія Антонія Годинкы. Ґратулуєме.

Read more …

Позваня на 30. научный семінар карпаторусиністікы

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у ПряшовіВас позывать на 30. научный семінар карпаторусиністікы, якый буде 18. марца (середа) 2015 о 11.00 год. в засїдалнї Consilium maius(2. шток, ч. 328) Ректорату Пряшівской універзіты, ул. 17. новембра ч. 15.

Read more …

Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

I. Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium: V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými na jednotlivých fakultách PU.

II. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium: V ak. roku 2015/2016 Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2015 

Read more …

Премія Александра Духновіча за русиньску літературу

Карпато-русиньскый научный центер в СШАвыголошує каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску літературу.Преміов тісяч америцькых доларів і бронзовов сошков карпатьского медвідя буде оцїнена нaйлїпша книжка в катеґоріїпоезії або прозы, написана по русиньскы і надрукованаза послїднїй 5-річный період.

Read more …