Юбілей вызначной славісткы

(професоркы Юлії Дудашовой-Крішшаковой)

12. марца 2015 ославила жывотный юбілей в научных кругах акцептована славістка, довгорічна бадателька в области славяньской філолоґіі і діалектолоґії, проф. ПгДр. Юлія Дудашова-Крішшакова, др. н., высокошкольска учітелька, ґарантка докторандьского штудійного проґраму славістіка – русиньскый язык і література з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові. 

Read more …

30. научный семінар карпаторусиністікы

18. марeц 2015 быв присвяченый юбілейному 30. научному семінару карпаторусиністікы, якый в засїдалнї Consilium maiusРекторату Пряшівской універзіты традічно орґанізує Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові. 

Read more …

Уповномочена покликала на стрічу Русинів і Русинів-Українцíв

Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны 25. марца 2015 зорґанізовав сполочну робочу стрічу, на котру были покликаны представителї русиньской народностной меншыны і україньской народностной меншыны, котру але заступать Союз Русинів-Українцїв Словацькой републікы. Стріча проходила в Баньскій Быстріцї.

Read more …

Стріча в Баньскій Быстріцї має свої резултаты

Уряд уповномоченого написав на своїм сайтї лож, кідь о вчерашнїй стрїчі писав, же єй Уряд зорґанізовав на жадость двох спомянутых меншын, значіть русиньской і україньской. Русиньска народностна меншына не жадала о стрічу, но жадала не підпоровати події Союзу Русинів-Українцїв і жадала обще рїшіня екзістеёнції союзу. Так само было далшов лжов на сайтї Уряду, же стрїча має быти о взаємных односинах русиньской і україньской народностных меншын. Протест піпдисаный Русинами не быв проти україньской меншыны.

Read more …

Реакція председы ОСРС на пресову справу, яка была выдана зо стрічі в Баньскій Быстріцї

Кідьже не єм согласный з тым, же стріча была про Русинів хосенна, як є то написане в пресовій справі, доволюю собі реаґовати.

Такой на зачатку, як єм дістав слово, повів єм, же в запрошіню было, же тота стріча є на основі нашой жадости, причім мы жадну жадость не дали, на што мі але пояснїня не было дане. Потім єм вказав на то, же така стріча вже была 22. 1. 2009 р. на Урядїі влады СР, де по нашім протестї на бесправне єствованя Союзу Русинів-Українців Словацькой републікы были прияты даякы крокы, котры Русины сповнили і передложыли одборны выражіня незалежных історіків і одборників – проф. Ф. Улічного,  др. н., проф. І. Седлака, к. н. і Л. Гараксіма, к. н., причім як раз винов Союзу Русинів-Українцїв, котрый собі обовязок не сповнив, далша стріча уж не была.

Read more …

Maлы школярикы ся учать по русиньскы

Тридцять дїтей од 3 до 6 років із Матерьской школкы на Тржебіцькій 13 у Гуменнім участь ся по русиньскы. Гравов формов звладають язык своїх предків у двох ґрупах пополудни під веджінём учітелёк Ґабріелы Ребеёвой і Гелены Сісковой. Інтересне є, же не вшыткы дїти, котры раз до тыждня до кружка русиньского языка ходять, суть русиньского походжіня! 

Read more …

80 років од чертіжняньско-габурьского рольницького бунту

13. марца 2015 прошло 80 років од повстання бідных рольників на Лабірщінї проти екзекуціям. Складну господарьску сітуацію на северовыходї Словакії в часах міджівойновой Чехословацькой републікы рїшыла велика часть жытельства міґраціов за роботов до богатшых реґіонів і країн. Тоты, што зістали, рїшыли часто недостаток фінанцій пожычками, што вело до задовжіня і екзекуціям. Праві оглашены екзекуції матеріалного і нематеріалного маєтку в девятёх довжниках у Борові, Габурї і Чертіжнім были безпосередным імпулзом про взник рольницького бунту. Екзекуції нарядив Окресный суд у Міджілабірцях зробити 13. марца 1935 року.

Read more …