Вычерять родак із Орябины Пан Кі-муна?

Мiрослав Лайчак бы міг здобыти найвекшый діпломатічный успіх про Словакію в історії єй незалежности. Шефови словацькой діпломації ся нукать кандідатура на ґенералного секретаря Орґанізації зъєдиненых народів, інформує словацькый денник Pravda.

 

Премєр Словацькой републікы Роберт Фіцо ся в остатнїх днях першыраз публічно приклонив ку єдному із двох можных словацькый кандідатів на тоту функцію. Найважнїша діпломатічна функція вабить і ексміністра загранічных дїл Словакії Яна Кубіша. Фіцо собі за свого фаворіта выбрав сучасного міністра Мiрослава Лайчака лем день по ёго 52-ых народенинах. Теперь є на тягу міністер Лайчак. На то, жебы повів своє дефінітівне рїшіня, значіть оголосив кандідатуру, собі іщі зохаблять простор. Натеперь повів медіам лем то, же бы было нелоґічне повісти апріорі нїт. Но вєдно з тым додав, же має на приятя рїіня дость часу.

 

О кандідатурї Лайчака і Кубіша ся на Словакії бісїдовало вже довшый час. Подля загранічнополітічных аналітіків має Мiрослав Лайчак вдяка своїй діпломатічній карьєрї дость велику шансу досправды здобыти функцію ґенералного секретаря Орґанізації споєных народів (ОСН) і вычеряти так теперїшнёго секретаря Пан Кі-муна.

 

О наступцёви Пан Кі-муна в креслї шефа ОСН ся буде рїшыти в другій половинї 2016 р. В лїтї 2016 ся буде публіковати вызва на передкладаня кандідатур і на основі того дає свою позіцію пятнадцятьчленна Беспечностностна рада ОСН, по котрій буде голосовати Вална громада ОСН. Другый крок є вже лем формалный, бо основнов є згода в орґанї, в котрім засїдать пять сталых членьскых держав (США, Росія, Кітай, Франція, Брітанія). Кандідат потребує голос вшыткых 5-ёх держав.

 

Очекована кандідатура Лайчака выходить із того, же головне кресло ОСН має обсадити выходоевропска реґіонална ґрупа 23-ёх держав, міджі котры належыть і Словакія. Лайчак ся многым видить як найреалнїшый кандідат.

 

Хто є Мiрослав Лайчак?

 

Народив ся 20-го марца 1963 р. і має походжіня в русиньскім селї Орябина. Ёго мати там доднесь жыє і довгы рокы там учіла. Веце жрідел пише, же є словацькым діпломатом русиньского походжіня, хоць сам то ниґда публічно не повів, нароздїл од сучасного міністра Роберта Калиняка, ці бывшого міністра Івана Міклоша. В діпломації зачінав у 1988 р. на федералнім міністерстві в Празї. Першу діпломатічну місію мав у Москві. Мав лем 31 років, кідь быв у 1994 р. выменованый за словацького амбасадора в Японії. В роках 1999 аж 2001 робив як окремый асістент выняткового уповномоченого ґенералного секратаря ОСН про Балкан. У 2001 р. дістав ся знова до функції амбасадора до Белеграду і вєдно з тым мав в аґенді і Албанію а Македонію. В роках 2005 – 2007 быв ґенералным директором про політічны справы міністерства загранічных дїл і єдночасно в службах Европской унії в 2006 р. помагав з приготовлінём референдуму о незалежности Чорной Горы. На Балканї зістав діяти і в роках 2007 – 2009, кідь там быв як вынятковый представитель Европской уніїї про Босну і Герцеґовину. Першыраз як непартійный став ся міністром загранічных дїл во владї Роберта Фіца в роцї 2009. По навернутю партії Роберта Фіца ку владї ся і Лайчак знова став міністром, котрым є доднесь.

 

Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

Go back