Оцїнїня академіка П. Р. Маґочія

Надачный фонд анґажованых непaртійных і Народна книжнїця Ческой републікы – „Slovanská knihovna“ 24. апріля 2014 передали Цїну Роберта Медка Др. Павлови Робертови Маґочіёви, професорови Торонтьской універзіты і членови Канадьской кралёвской академії наук. Тото оцїнїня дістав П. Р. Маґочій за довгорічне баданя історії Підкарпатьской Руси, популарізацію русиньской културы і снажіня о захованя їх традіцій і вызначне плодне публікачне діятельство. Щіро ґратулуєме!

Read more …

Позваня на 27. семінар карпаторусиністікы

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у ПряшовіВас позывать на

27. научный семінар карпаторусиністікы, якый буде 14. мая (середа) 2014 од 13.00 год. в засїдалнї Consilium maius(2. шток, ч. 328) Ректорату Пряшівской універзіты, ул. 17. новембра ч. 15.З лекціов на темуБандеровцї на северовыходнім Словеньску (1945 – 1947) – міфы, факты, пропаґандавыступитьдоц. ПгДр. Міхал Шміґель, ПгД.зФілозофічнойфакулты

Універзіты Матєя Бела в Баньскій Бістріцї. 

Read more …

Позваня на 11. засїданя ОСРС

Діскусна платформа Округлый стіл Русинів Словеньска (ОСРС) позывать Вас на 11. засїданя ОСРС, котре буде в суботу 24. мая од 10.00 год. у Готелї Рубін, ул. Централна ч. 274 у Свіднику.

Read more …

Štvrtok a piatok na Rusínskom festivale 2014

V uplynulom týždni sme vám predstavili podujatia, ktoré budú súčasťou programu týždeň trvajúceho Rusínskeho festivalu 2014 v pondelok až stredu. Dnes sa dočítate, čo budete mať možnosť zažiť vo štvrtok 22. mája a piatok 23. mája 2014. Pripomeňme, že piatok a bude dňom, kedy na amfiteátri začne hlavná časť programu festivalu. 

Read more …

List o rozpore názvu ZRUSR podľa Ústavy SR

Ako vyplýva z posledného sčítania obyvateľstva v r. 2011 a iných ústredných dokumentov o národnostiach žijúcich v SR, sú v Slovenskej republike za národnostné menšiny považované maďarská, rómska, rusínska, česká, ukrajinská, nemecká, poľská, moravská, ruská, bulharská, chorvátska, srbská a židovská. Nie je medzi nimi národnosť rusínsko-ukrajinská. Takáto národnosť v SR nejestvuje ani de facto ani de iure. Takáto národnosť neexistuje ani na Ukrajine, ani nikde na svete. Z toho zreteľne vyplýva, že aj občianske združenie pod názvom Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ďalej len ZRUSR) existuje v rozpore s ustanovením čl. 12 a čl. 34 ods. 3 Ústavy SR.

Read more …