Dva listy na Generálnu prokuratúru SR ohľadom Ruského domu

Vážení,

 

v prílohe posielam kópie korešpondencie s Ganerálnou prokuratúrou SR o procese ohľadne Ruského domu v Prešove (vrátane zatiaľ poslednej z tohto roku), ktorý prebieha na základe trestného oznámenia z roku 2009.

 

Zároveň si Vás dovolím upozorniť, že ohľadne toho istého problému bolo ďalšie pojednávanie v občiansko-právnom spore na Okresnom súde na  Grešovej ul. v Prešove 15. mája 2014.

 

V záujme prinavrátenia budovy Ruského domu všetkým Rusínom a širokej verejnosti  a naplnenia odkazu našich predkov, ktorí budovu v roku 1925 zakúpili, očakávali sme Vašu bohatšiu účasť na tomto pojednávaní.

 

Fedor  VICO, Prešov

Go back