СДУЛО або СФУЛО?

„Світова федерація українських лемківских об’єдань“ (СФУЛО) штораз веце доказує лем єдно. Днесь єй діятельство не є основане в етнічнім возроджіню Лемковины, розвитку і популарізації окремой духовной і матеріалной історії і културы Русинів/Лемків, хоць в проукраїньскім напрямі, як то мають і на своїм сайтї, але в тім, быти пятов колонов, тройскым конём міджі Русинами, котрый не мать іншой роботы, лем атаковати вшытко, што одмогать ся україньскій фалзіфікації о історії Русинів і помагати дештрукчным намаганям о заставлїня штораз веце очівіснїшого зновувозроджіня Русинів.

 

Не даремно ся бісїдує, же потурченець є гіршый як Турок. Тоты слова суть на сто процентів чінны і в припадї СФУЛО. Уж минулого року „ініціатівна“ федерація загнала і публіковала у своїм „Віснику“ писмо, в котрім мали велику потребу діштанцовати ся од Світового конґресу Русинів, якый проходив на Українї, а вєдно з тым орґанізації, котры суть в складї федерації, кликали „Службу беспеки України“ (СБУ), жебы контролёвала русиньскый рух, бо тот хоче лем розбивати Україну. Люди, котры мають інтеліґенцію холем середнёй уровни, кідь з дачім не суть согласны, так то просто іґнорують і не беруть на тім участь. Навеце, кібы хотїли быти обєктівны, публіковали бы і резолуцію Світового конґресу Русинів і вказали окремы пункты, котры в тій резолуції мають діяти проти Українї. Лемже, самособов, такы пункты бы не нашли. Яка є потреба публічно діштанцовати ся і кликати на русиньскый рух беспечностну службу є може на першый погляд незрозуміла, но такой на тот другый ясна. Потурченець є гіршый як Турок. СФУЛО про своє ідеолоґічне існованя не потребує розвивати културну дїдовизну Русинів, але вказати, же мы лїпшы Українцї, як тоты досправдовы а вєдно з тым забранити тому найосновнїшому пункту, по котрім кличе і конґрес, значіть узнаню самостатного русиньского народа на Українї. Тадь такый прецеденс бы міг важно пошкодити проукраїньскы роздумуючім Русинам/Лемкам. Што кібы хтось наголос пак і о них повів, же і они Русины, так з образу о найвірнїшых із Українцїв бы зістав лем рам?

 

Не перешов ани рік а в писаню „лібесбріфів“ до „Служби беспеки“ СФУЛО продовжує дале. Што є на тім найлїпше, публікує нелем своє писмо, але і одповідь СБУ. То є якбач єдиный смішный момент цїлой траґікомедії. По перше, не знам, котра інша орґанізація (навеце неполітічна, недержавна) бы публіковала, же комунікує з тайнов службов даякой державы, і по друге, публікованём одповідї СБУ роблять з „утаєной“ роботы беспечностной службы так невидительне дїло, як є хыбаль величезный кратер в америцькій пустынї по двотоновім впавшім метеорітї.

 

В передполїднім чіслї „Вісника“ СФУЛО знова публіковала писмо. Знова просять і СБУ, жебы діяла. Причінов мало быти писмо Петра Ґецька, котрый просив руського презідента о „поміч“. К писму Ґецька ся выражати не буду. Тот тяг поміг якбач лем неславной популарітї єдного чоловіка, але доіста не поміг Русинам, на котрых вдяка тому пропаґанда нашла далшу причіну, чом не узнати Русинів на Українї. Тадь суть то врагы державы. Основный проблем бы єм не відїв в тім, же хтось хоче діштанцовати ся од того писма, сам ся діштанцую. Вопросом є, ці на діштанцованя треба кликати СБУ, або просто написати выголошіня. Далшым вопросом є, чом СФУЛО маніпулує з інформаціями, кідь в далшых речінях писма не бісїдує лем о авторови писма, але вказує на то, же карати треба цїлый русиньскый рух на Закарпатю, бо він є „цїлый підтримованый робітниками тайных служеб Руськой федерації...“ Такы выголошіня не суть ничім іншым, як маніпулаційов і пропаґандов. Якбы СФУЛО не хотїла маніпуловати, і хотїла бы быти обєктівна, інформовала бы і о тім, же в звязку зо вшыткыма подіями, котры теперь проходять на Українї, існує і выголошіня Євґена Жупана, головы Народной рады Русинів Закарпатя, котра зъєдинує векшость русиньскых орґанізацій на Закарпатю, і в котрім ся ясно пише, же Народна рада ся діштанцує од закликів Ґецька, же є за мірне рїшіня сітуації а єдине, што хоче, то є узнаня Русинів так, як тому є і в іншых цівілізованых державах Европы. То але не є нич сепаратістічне, ани протиукраїньске. Также якый цїлый русиньскый рух а яка робота руськых тайных? Самособов, така інформація бы не сідїла до образу, котрый СФУЛО цїлый час малює, также маніпулачнов селекціов інформацій каламутить федерація дале головы своїх прихыленцїв. Схізофренія панї Федины і єй колеґів, котры суть і Русины, і Українцї, подля того, як то выходить лїпше в даній сітуації, але якось не є цїлком під їх контролёв, бо в тім самім чіслї публікують Декларацію Світового конґресу Русинів, того конґресу, на котрый минуле лїто кликали таксамо СБУ, і котрый основно пише тото саме, што пише і Народна рада. Як могли зробити таку хыбу і публіковати „неприятелїв“ отчізны? Якбач зато, бо досправдовый русиньскых рух не є кріміналным рухом, як ся то намагають в СФУЛО выображати. І то пітверджує як Світовый конґрес, так і Народна рада. Але то не є єдиный припад схізофренії і маніпулації СФУЛО. Бо тота сама федерація і орґанізації, котры до ній входять, все як є треба дати десь кількость популації, не рахують лем „своїх“, значіть тых, котры ся голосять к Українцям, але рахують довєдна із Русинами, котры ся поважають за окремый народ і од котрых СФУЛО давать рукы гет і кликать на них СБУ. Маніпулація і фалсіфікація, ктора выжадує схізофренію, здравый чоловік того не годен, то сістема роботы тых орґанізацій.

 

Самособов, СБУ своїм возлюбленым сполупрацовникам одповіла, позітівно, а, як єм вже спомянув, СФУЛО то опубліковала в останім чіслї свого „Вісника“. До складу СФУЛО днесь, якбач з вынятком Україны, де українізація на Лемках зробила фалат „доброй“ роботы, входять орґанізації з іншых держав, котры бы в моментї, коли бы зо своёй назвы дали гет слово „Русин“ або „Лемко“ стратили і тот остаток членьской базы, котра їм по новім возроджіню окремого русиньского народа іщі зістала. Лемже они днесь не роблять на благо Русинів, лем продовжують в роботї, котра была започата комуністічным режімом і котра є проти Русинам. СФУЛО і орґанізації, котры в ній беруть участь, суть досправдовы тройскым конём, люде, котры бы нелем хотїли быти лїпшыма Українцями як самы Українцї, але днесь ся не боять сягнути по хоцьякім средстві, жебы то доказали собі і Києву. Честне бы од них было, покля ся діштанцують од русиньского руху, жебы з назвы своїх орґанізацій дали слово Русин, ці Лемко гет. Лемже то бы были вже лем україньскы орґанізації, котры бы в многых державах днесь были в тоталній декаденції. Навеце, пропала бы їм так выгодна позіція пятой колоны, котра внутрї Русинів намагать ся робити то, што ся не дарить іншым – контролёвати і холем дакус гамовати днесь вже ясне і незвернутельне возроджованя Русинів у світї, котры собі усвідомлюють, же суть унікатным, окремым народом зо своїм языком, културов, традіціями і історіов. Лемже пак стоїть вопрос так: Творять тоты орґанізації іщі „Світову федерацію українських лемківских об’єдань“, значіть СФУЛО, котра має розвивати і популарізовати окрему духовну і матеріалну історію і културу Русинів/Лемків, хоць в проукраїньскім напрямі, або творять „Службу беспеки українських лемківских об’єдань“, значіть СБУЛО, котра не робить ніч інше, лем то, же ся намагать зо вшыткых сил забранити тому, жебы Русины дізнали ся, же суть Русинами і діскредітують так Русинів, котры іншак мають тоту саму кров, што они, лем на розділ од них комуністічный блуд о Русинах-Українцях не приїмають і ниґда не приймуть?

 

І ... лем так міджі нами: Што на то державны уряды окремых держав, де суть орґанізації, котры входять до СФУЛО зареґістрованы, же тоты орґанізації комунікують з тайнов службов іншой державы?

 

Петро МЕДВІДЬ, 8. 5. 2014, Пряшів

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

Go back