OSRS privítal na zasadnutí M. Jedličkovú a V. Jasaňa

Predseda A. Liga, tajomník M. Pilip a M. Jedličková.

(Do diskusnej platformy OSRS vstúpila aj najväčšia rusínska organizácia – Rusínska obroda na Slovensku.)

 

V sobotu 24. mája 2014 sa vo Svidníku konalo ďalšie zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS).  Na rokovaní platformy sa tentoraz zúčastnila aj Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Viktor Jasaň, poverený generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

Kvôli hosťom bol upravený aj program sobotňajšieho stretnutia. V dopoludňajšej časti Rusíni diskutovali predovšetkým o problematike rusínskeho múzejníctva. Členovia OSRS privítali záujem Viktora Jasaňa o túto problematiku, ktorý potvrdil aj svojou účasťou na zasadnutí, i Jasaňovu snahu o jej riešenie. Plne podporili jeho víziu rozvojа Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove, zároveň ale dodali, že rozvoj múzea v Prešove je len čiastočným riešením. Rusíni dlhodobo upozorňujú na fakt, že v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádzajú artefakty, ktoré sú materiálnym dedičstvom Rusínov, nie Ukrajincov, a tohto svojho bohatého kultúrneho dedičstva sa nevzdajú. O to viac, keď sú tieto artefakty prezentované ako kultúrne dedičstvo Ukrajincov. Rozvoj múzea v Prešove nie je nápravou tohto stavu a podľa OSRS s problémom svidníckeho múzea ani nesúvisí. Popri podporovaní svojej inštitúcie v Prešove tak budú ďalej žiadať aj o riešenie zbierkového fondu vo Svidníku, vrátane skanzenu.

 

Popoludní Rusíni neformálne pokračovali v diskusii s Máriou Jedličkovou, ktorá mala možnosť vypočuť si aj problematiku rusínskeho múzejníctva. OSRS ju informoval o najdôležitejších prioritách, ktoré považujú za potrebné riešiť. Medzi týmito bodmi nechýbal problém rusínskeho školstva, hlavných inštitúcií, ktorými sú napríklad aj Divadlo Alexandra Duchnoviča, Poddukelský umelecký ľudový súbor, ale platforma ju informovala aj o zlom stave rusínskej periodickej i neperiodickej tlače, či nesystematickom rozdeľovaní finančných prostriedkov komisiou v programe Kultúra národnostných menšín.  Aj preto poverenej plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny odprezentovali možný model, ktorý by mohol slúžiť ako smernica, na základe ktorej by v budúcnosti komisia mohla financie pre menšinu rozdeľovať. Rusínom sa minulý rok podarilo získať podporu aj ďalších národností pre model, podľa ktorého sa už aj tohto roku delili finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu medzi jednotlivé menšiny. Tento model vypracoval Peter Štefaňák z organizácie molody.Rusyny. Štefaňák teraz taktiež s podporou OSRS pracuje na modeli, ktorý by pomohol spravodlivejšie rozdeľovať peniaze vo vnútri tej ktorej menšiny a ktorý by mal hlavne podporovať základné priority, ktoré menšina presadzuje. Tým by sa mohlo predísť aj existenčným problémom rusínskej tlače alebo kníh. Rovnako, ako aj minulý rok, budú zástupcovia Rusínov hľadať podporu pre tento model u všetkých menšín. OSRS Máriu Jedličkovú informoval aj o problémoch rusínskeho vysielania v rámci verejnoprávnej RTVS. Platforma ocenila prácu Márie Jedličkovej, keďže od jej poverenia nastali pozitívne zmeny v oblasti financovania menšín ale aj rýchlosti vybavovania projektov.

 

Mária Jedličková svojou prítomnosťou vo Svidníku potvrdila, že OSRS, ktorý zjednocuje rusínske inštitúcie, združenia ale aj nezávislých rusínskych aktivistov, môže byť legitímnym partnerom v dialógu so zástupcami štátnych úradov. Jeho legitimitu navyše potvrdil aj Milan Mňahončák, ktorý na sobotňajšom zasadnutí oznámil, že do OSRS vstupuje aj najväčšia a najstaršia porevolučná rusínska organizácia – Rusínska obroda na Slovensku (ROS). Mňahončák sa stal jej predsedom po minulotýždňovom  dvanástom sneme v Medzilaborciach. ROS doteraz nechcela komunikovať s OSRS. To, aby sa ROS stala súčasťou platformy, Mňahončák uviedol aj ako jeden zo svojich prioritných bodov vo svojom volebnom programe.

 

Peter MEDVIĎ, tlačový hovorca OSRS, fotky autora, Svidník – Prešov, 25. mája 2014, viac informácií: www.pilip.sk

Okrem iných na zasadaní OSRS vo Svidníku sa zúčastnili: (zľava), poverený generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave V. Jasaň a riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove O. Glosíková.

Go back