ОСРС привітав на засїданю М. Єдлічкову і В. Ясаня

(До діскусна платформы вступила і найвекша русиньска орґанізація – Русиньска оброда на Словеньску.)

 

В суботу 24. мая 2014 р. у Свіднику проходило далше засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). На засїданю платформы тот раз брала участь і Марія Єдлічкова, повірена повнінём задач уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны і Віктор Ясань, повіреный ґенералный директор Словацького народного музею.

Затоже были на засїданю гости, быв управленый і проґрам стрічі. В дополуднім части Русины діскутовали головно о проблематіцї русиньского музейництва. Членове ОСРС привітали інтерес Віктора Ясаня о тоту проблематіку, котрый потвердив і своёв участёв на засїданю, і ёго намагов о єй рїшаня. Повній мірї підпорили ёго візію розвитку Словацького народного музею – Музею русиньской културы в Пряшові, вєдно з тым але підкреслили, же розвиток музею в Пряшові є лем часточным рішінём. Русины довгодобо звертають увагу на факт, же в Словацькім народнім музею – Музею україньской културы во Свіднику находять ся артефакты, котры суть матеріалнов дїдовизнов Русинів, а не Українцїв, і той своёй богатой културной дїдовизны ся не зрекнуть. О то веце, кідь суть тоты артефакты презентованы як културна дїдовизна Українцїв. Розвиток музею в Пряшові не є направов того ставу і подля ОСРС з проблемом свідницького музею ани не є повязаный. Коло підпоры своёй інштітуції в Пряшові так будуть і дале жадати о рїшіня збіркового фонду во Свіднику, включно сканзену.

Пополюдне Русины неформално продовжовали в діскузії з Маріёв Єдлічковов, котра мала можливость выслухати сі і проблематіку русиньского музейництва. ОСРС єй інформовав о найважнїшых пунктах, котры мають за потрібне рїшати. Міджі тыма пунктами не хыбовав проблем русиньского школства, головных інштітуцій, котрыма суть наприклад Театер Александра Духновіча, Піддукляньскый умелецькый народный ансамбель, але платформа єй інформовала і о біднім ставі русиньской періодічной і неперіодічной пресы, ці несістематічнім розділёваню грошей комісіёв у проґрамі Култура народностных меншын. І зато повіреній повнінём задач уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны одпрезентовали можливый модел, котрый бы міг служыти як предпис, на основі котрого бы в будучности могла комісія фінанції про меншыну дїлити. Русинам са минулый рік подарило здобыти підпору і далшых народностей про модел, подля котрого ся уж і тот рік дїлили грошы вычленены з державного розрахунку міджі окремы меншыны. Тот модел выпрацовав Петро Штефаняк з орґанізації молоды.Русины. Штефаняк теперь так само з підпоров ОСРС робить на моделі, котрый бы поміг справедливіше дїлити пінязї во внутрї меншыны і котрый бы головно мав підпорити основны пріоріты, котры меншына просаджує. Тым бы ся могло опередити і екзістенчным проблемам русиньской пресы ці книжок. Єднако, як і минулый рік, будуть заступцёве Русинів глядати підпору про тот модел у вшыткых меншын. ОСРС Марію Єдлічкову інформовав і о проблемах русиньского высыланя в рамках верейноправной РТВС. Платформа оцїнила роботу Марії Єдлічковой, кідьже од єй повіріня пришло до позітівных змін в области фінанцованя меншын, але і скорости выбавлёваня проєктів.

Марія Єдлічкова своёв участёв во Свіднику потвердила, же ОСРС, котрый зъєдинять русиньскы інштітуції, здружіня, але і незалежных русиньскых актівістів, може быти леґітімным партнером в діалоґу зо заступцями державных урядів. Ёго леґітімность навеце потвердив і Мілан Мнягончак, котрый на суботнїм засїданю выголосив, же до ОСРС вступує і найвекша і найстарша пореволучна русиньска орґанізація – Русиньска оброда на Словеньску (РОС). Мнягончак став ся єй председом по минулотыжднёвім дванадцятім сеймі РОС у Міджілабірцях. РОС дотеперь не хотїла комуніковати з ОСРС. То, жебы ся РОС стала частёв платформы, Мнягончак дав і як єден зо своїх пріорітных пунктів у своїм волебнім проґрамі.

Петро МЕДВІДЬ, пресовый говорця ОСРС, фоткы автора, Свідник – Пряшів, 25. мая 2014, веце інформацій: www.pilip.sk

На засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС) 24. 5. 2014 до Свідника пришли і брали актівну участь: (злїва) председа А. Лиґа, таёмник М. Піліп і повірена повнінём задач уповномоченого влады СP про народностны меншыны М. Єдлічкова.
Oкрем іншых, на засїданю ОСРС у Свіднику взяли участь: (злїва) повіреный ґенералный директор Словацького народного музею в Братїславі В. Ясань і директорка СНМ – Музею русиньской културы у Пряшові О. Ґлосікова.

Go back