Prečo sú potrebné vo Svidníku dva festivaly?

(Reakcia na článok Jána Kaliňáka uverejnený na portáli www.rusynacademy.sk, konkrétne v 21. čísle internetových novín Akadémia rusínskej kultúry v SR.)

 

Beskydy, mohyla na Rusínoch hrobe,

Povedz našim otcom vo tvojej útrobe,

Že ešte žijeme a sme Rusínami,

No láska a zhoda nie je medzi nami...

                   Alexander Pavlovič    

 

Pán Kaliňák, z vašej „publikačnej a novinárskej činnosti“ sa dá veľa vyčítať ako vám „leží v žalúdku“ Múzeum rusínskej kultúry v Prešove (MRK) ako aj riaditeľstvo Slovenského národného múzea v Bratislave (SNM). SNM je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. MRK je jednou z 18 súčasti SNM. Uvedomte si, pán Kaliňák, že vy osobne nie ste zriaďovateľom MRK a nie je jeho zriaďovateľom ani Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, ani Rusínska obroda na Slovensku.

 

Keďže nie ste zriaďovateľ ani žiadny dozorný či kontaktný orgán, nemáte právo zasahovať do činnosti tejto štátnej inštitúcie, kádrovať riadiacich pracovníkov, ohovárať ich a vnášať do rusínskeho hnutia nenávisť, nedôveru a nepriateľstvo. Prezentujete sa, ako by ste boli vševed. „Všade bol, všetko pozná a všetko vie.“ Riadiaci pracovníci múzea majú svoje hlavy a používajú vlastné metódy riadenia, ktoré im umožňujú súčasné podmienky. Dobre vedia, čo majú robiť aj bez vašich rád. Nevnucujte im svoje názory na činnosť MRK, pretože vo väčšine prípadov sú slušne povedané neužitočné, najmä z pohľadu obrodeneckého hnutia Rusínov. Väčšina vašich aktivít a názorov v publikovaných článkoch škodí Rusínom a brzdí obrodenecký proces. A ešte k tomu, vytvára o Rusínoch negatívny obraz u väčšinového slovenského národa ako aj u príslušníkov iných národnostných menšín.

 

Mali by ste si pozametať najskôr pred vlastným prahom vo Svidníku. Napr. na informačnom portáli  okresného mesta Svidník si môžete prečítať, že turisticky atraktívne v letnom období sú najmä celoštátne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska (nikde na svete neexistujúcej národnosti). Neexistuje národnosť – neexistuje kultúra! Na portáli som, ale nenašiel ani zmienku o Rusínskom festivale, ktorého prípravy 2. ročníka boli v plnom prúde. Veď vy to viete najlepšie, veď ste členom prípravného výboru festivalu. Portál, okrem iného, konštatuje aj takúto nepravdu: „V expozícii sú stredoveké písomné pamiatky o vzniku jednotlivých obcí, dokumenty o národnostnom postavení západоukrajinského obyvateľstva.

 

Aké západoukrajinské obyvateľstvo sme my, Rusíni Slovenska?

 

Ďalšou nepravdou, ktorú portál mesta Svidník propaguje je: „Na Slovensku okrem Slovákov žijú národnostné menšiny. Potiaľ je to pravda. Jednou z nich je národnostná menšina Rusínov-Ukrajincov, ktorá kompaktne obýva severovýchodnú časť republiky a rozptýlene žije na celom jej území.“ Toto je lož!

 

Bolo by veľmi dobré a prospešné pre slovenských Rusínov, pán Kaliňák, keby ste sa v čo najkratšom čase postarali o to, aby tieto nepravdy, cigánstva boli z portálu stiahnuté alebo opravené. Toto by mala byť práca aktivistu a funkcionára, ktorý reprezentuje Rusínov, a nie kádrovanie vedúcich zamestnancov štátnych inštitúcií.

 

Pán Kaliňák! Po roku, ktorý uplynul od 1. ročníka rusínskeho festivalu vnucujete svoj názor, že múzeum malo celý prvý festival všestranne zdokumentovať... Nemali by kultúrne aktivity dokumentovať ich organizátori?

 

Ing. Ján DОPIRIAK, Stará Ľubovňa

Go back