Зачне Studium Carpato-Ruthenorum 2014

Од 15. юна до 5. юла 2014 на Пряшівскій універзітї у Пряшові одбуде ся уж 5. річник Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы – Studium Carpato-Ruthenorum 2014. Почас лїтнёй школы, окрем навчаня русиньского языка, історії і етноґрафії у русиньскім і анґліцькім языку, ся одбуде много супроводных акцій. Єднов з них буде участь на юбілейнім 60. Фестівалї културы Русинів у Свіднику, котров ся зачне лїтня школa у недїлю 15. 6. 2014, навщіва русиньского реґіону на северовыходї Словеньска і Лемковины в Польску. А в понеділёк 16. 6. 2014 ся зачне уж 3-тыжденне навчаня – лекціов русиньской історії проф. Др. Павла Роберта Маґочія з Торонта в анґліцькім языку і Мґр. Валерія Падяка, к. н., з Ужгороду –по русиньскы, пообідї лекціями русиньского языка, котры буде вести проф. Др. Патріція Крафчік із США і Мґр. Марек Ґай з ОШ в Радванї над Лабірцём – по анґліцькы, і ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД. – по русиньскы.Святочне отворїня 5. річника лїтнёй школы русиньского языка і културы ся одбуде 16. 6. 2014 в пряшівскім пензіонї Атріум. В културнім проґрамі того року выступлять штуденткы русиньского языка і літературы Пряшівской універзіты. Акцію підпорить Уряд влады СР з проґраму Култура народностных меншын 2014.

-р-

Go back