Новы молоды русиністы

13. юна 2014 на Пряшівскій універзітї закінчіло свої пятьрічны штудії учітельского проґраму русиньскый язык і література (в комбінації предметів) пять новых маґістрів. Суть то абсолвенты Філозофічной факулты і Факулты гуманітных і природных наук Пряшівской універзіты, котры в тот день здали свої послїднї штатны екзамены з русиньского языка і літературы  на Інштітутї русиньского языка і културы: Петра Міхловічова з Пряшова (в комбінації з анґліцькым языком і літературов), Вероніка Сопкова з Плавча, Мірослава Дзубова з Ублї, Михал Павліч з Пряшова (вшыткы в комбінації зо словацькым языком і літературов) і Зденка Цітрякова з Колоніцї (в комбінації з вытварнов выховов). Позітівным фактом про ІРЯК ПУ, але тыж в общім про русиністіку як таку, є тот, же вшыткы уведжены абсолвенты написали і успішно обгаїли свої діпломовы роботы з русиньского языка або з русиньской літературы, што є про них добрым предпокладом, жебы продовжовали штудії в докторьскім проґрамі славістіка – русиньскый язык і література, котрый Пряшівска універзіта отворить од нового академічного року 2014/2015. Тїшить нас, же тоту можность уж теперь вырїшили дакотры із свіжых абсолвентів схосновати, і од септембра 2014 зачнуть свої докторьскы штудії в інтерній або екстерній формі. Так ся властно зачінать писати нова етапа розвоя русиністікы на Пряшівскій універзітї і на Словакії, коли высокошкольску освіту ІІІ. ступня з русиньского языка і літературы зачнуть здобывати абсолвенты І. і ІІ. ступня того істого проґраму штудій. Значіть, родить ся в нас нова надїя на перспектіву і віриме, же за 4 – 5 років ряды сучасных ученых-русиністів росшырять якраз тоты молоды одборници на русиністіку, выхованы Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты.

 

Фоткы:

Тогорічны абсолвенты бакаларского і маґістерского штудійного проґраму Русиньскый язык і література в комбінації з іншыма предметами на Пряшівскій універзітї: (злїва) Мґр. В. Сопкова, Мґр. М. Павліч, Мґр. П. Міхловічова, Мґр. М. Дзубова, Бк. Я. Сташкова і Мґр. З. Цітрякова.

Фотка: А. Вєтошевова.

 

По успішнім закінчіню штатных заключных екзаменів із предмету Русиньскый язык і література їх абсолвенты (взаду) ся на памятку дали сфотоґрафовати зо своїма учітелями, котры перевірили їх здобыты знаня: (злїва сидять) ПгДр. С. Конєчні, к. н., проф. ПгДр. Ю. Дудашова, др. н., доц. ПгДр. В. Ябур, к. н., доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., ПгДр. К. Копоровá ПгД., Мґр. В. Падак, к. н., і доц. ПгДр. А. Антоняк, к. н.

Фотка: Мґр. З. Цітрякова  (єдна з абсолвенток).

-ап-

Go back