STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2014

V pondelok 16. júna 2014 o 18.00 hodine v Penzióne Átrium na ul. Floriánovej č. 4 v Prešove za účasti rektora Prešovskej univerzity prof. RNDr. René Matloviča, PhD., účastníkov projektu – učiteľov, študentov a pozvaných hostí sa uskutočnilo slávnostné otvorenie už piateho ročníka STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM – medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry. Trojtýždenný vzdelávací projekt, ktorý na Prešovskej univerzite realizuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, je zameraný na výučbu rusínskeho jazyka, histórie, literatúry, kultúry a etnografie karpatských Rusínov. Prednášky z daných disciplín zabezpečujú paralelne v rusínskom a anglickom jazyku zahraniční a domáci vysokoškolskí učitelia – prof. Dr. Paul Robert Magocsi z Kanady, prof. Dr. Patricia Krafcik z USA, Mgr. Valerij Paďak, CSc. z Ukrajiny, prof. PhDr. Mykola Mušinka, DrSc., PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD. a Mgr. Marek Gaj zo Slovenska. Súčasťou projektu je množstvo sprievodných kultúrnych podujatí a poznávacie exkurzie v regióne severovýchodného Slovenska. Medzi tohtoročnými prihlásenými účastníkmi sú študenti zo Slovenska, USA a z Ukrajiny. Vyučovací proces na letnej škole je otvorený pre všetkých študentov Prešovskej univerzity, ale aj pre záujemcov z mimouniverzitného prostredia. Slávnostné ukončenie Studium Carpato-Ruthenorum 2014 spojené s odovzdávaním certifikátov absolventom sa uskutoční 4. júla 2014.

-ap-

 

 

Фоткы:

Na sviatočnom zahájení Studium Carpato-Ruthenorum 2014 hneď zo začiatku urobila dobrú náladu naša populárna speváčka rusínskych ľudových piesni A. Servická, s ktorou si zaspieval prof. P. R. Magocsi jeho obľúbenú pesničku z jej repertoiáru Poľana, Poľana .., a dobre ich sprevádzali I. Slivková a J. Janičko.

Fotka: Z. Citriaková

 

V kultúrnom programe na slávnostnom zahájení Studium Carpato-Ruthenorum 2014 vystupili aj študenti: speváčka M. Hrebiková v sprievode hry na akordeone študentky-rusinistky D. Pročkovej.

Fotka: V. Piskura

 

Účastníci Studium Carpato-Ruthenorum 2014, ktorí sa zúčastnili na sviatočnom otvorení 5. ročníka projektu: učitelia (sedia zľava) Mgr. V. Paďak, CSc., prof. Dr. P. Krafcik, rektor PU prof. RNDr. Matlovič, PhD., riaditeľka ÚRJK PU doc. PhDr. A. Plišková, PhD., prof. Dr. P. R. Magocsi, PhDr. K. Koporová, PhD., prof. PhDr. M. Mušinka, CSc., a taktiež študenti: (stoja zľava) H. Sidej, J. Kosťuk, členka prípravného výboru Mgr. T. Verešová, PhD., J. Semen, M. Paďak, J. Riganová, N. Škvarová, K. Petrusová, M. Brečková, S. Timko. I. Rigetti a M. Korčak. 

Fotka: V. Piskura

Go back