90 років „Русского дому“ в Пряшові

Членове орґанізації Руськый клуб – 1923 і сімпатізанты 17-го юна 2015 р. стрїтили ся перед „Русскым домом“ на Главній уліцї 62 в Пряшові, жебы оддати честь 90-ому юбілею заснованя дому, котрый быв купленый за грошы добродителїв, Русинів домашній і тых, котры одишли за роботов до Америкы, про потребы културного жывота Русинів на Пряшівскій Руси. Дім быв купленый якраз 17-го юна 1925 року.

Read more …

Смутный клавн, віршы і ґітары. Передаваня Премії А. Духновіча за русиньску літературу

Сполок русиньскых писателїв Словакії вєдно із Пряшівсков універзітов в Пряшові – Інштітутутом русиньского языка і културы в кооперації з умелецьков аґентуров RUTHENIAN ART і Театром Александра Духновіча в Пряшові Вас позывають на літературный вечур під назвов Смутный клавн, віршы і ґітары або русиньска поезія дакус інакше.

Read more …

Івана Чіжмаря оцїнили Преміов Турка-Гетеша

19. юна 2015 у румуньскім містї Дева при святочнім отворїнюХІІІ. Світового конґресу Русинів было переданоПремію Василя Турка-ГетешаІванови Чіжмарёви зо Свідника на Словакії – як русиньскому културному діятелёви, фолклорістови, архіварёви, співакови і творцёви книжок і под.

Read more …

Світова рада Русинів выбрана!

Делеґаты на ХІІІ. Світовім конґресї Русинів 19. юна 2015 у Деві выбрали склад новой Світовой рады Русинів, котра буде вела діяльность конґресу два наступны рокы. Председом Світовой рады Русинів, выбраным на тогорічным конґресї, ся став Штефан Лявинець із делеґації Мадярії.

Read more …