Otvorenie výstavy Remeslá v živote Rusínov

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy Remeslá v živote Rusínov, ktoré sa uskutoční dňa 4. júla 2014 (piatok) o 14.30 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20, Prešov, 1. poschodie. 

Read more …

Фестівал в Улічу

5. – 6. юла 2014 в Улічу одбуде ся 47. річник Фестівалу културы і шпорту, котрый за фінанчной помочі Уряду влады СР приправило село Уліч. Першый день вечур буде наісто „золотым клинцём“ выступлїня Піддукляньского умелецького народного колектіву з Пряшова . Але не гіршым збогачінём другого дня пообідї буде выступлїня русиньскых фоклорных ґруп: Полонина, Рунянка, Кычера, Дукат, Пайташе, Бескид, Зарічанка і іншых.

Read more …

Русины бісїдовали і о ПУЛЬС-і

В Пряшові 28. юна 2014 проходило 12. засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Русины ся найвеце занимали леґіслатівов, але выразили і свою позіцію к далшій судьбі Піддукляньского умелецького народного ансамблю (ПУЛЬС), котрый їм не є легковажный, кідьже вызначным споспобом приспівать ку розвитку русиньской културы.

Read more …

Rusíni hovorili aj o PUĽS-e

V Prešove 28. júna 2014 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Rusíni sa najviac zaoberali legislatívou, ale vyjadrili aj svoj postoj k ďalšiemu osudu Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS), ktorý im nie je ľahostajný, pretože významným spôsobom prispieva k rozvoju rusínskej kultúry.

Read more …

Ako ďalej s MUK vo Svidníku?

Pán Ján Kaliňak v článku (článok je vraj určený pre interné potreby OSRS): „Hodnotenie niektorých aspektov 2. Rusínskeho festivalu  vo Svidníku z pohľadu potrieb  rusínskej etnografie“ všetko skritizoval, skadroval jednak  zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave Múzea rusínskej kultúry (MRK) v Prešove, ale aj rusínskych funkcionárov, ktorým nariadil, byť na tribúne pri slávnostnom otvorení festivalu ako niekedy na 1. mája. V tomto príspevku chcem ale zareagovať na problematiku Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Autor článku  problematiku značne zjednodušil. Všetko vraj bude tak ako má byť , stačí „premenovať“ SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku na Múzeum rusínskej kultúry vo Svidníku.

Read more …