Rusíni v celoslovenskej súťaži

V Bratislave v obradnej sieni Zichyho paláca sa 10. júna 2014 zišli milovníci a tvorcovia umeleckého slova. Literárny fond aj tento rok udeľoval ceny pre tých najlepších tvorcov ako v slovenskom jazyku, tak aj v jazyku maďarskom, ukrajinskom a rusínskom.

Read more …

Конець школьского рока з писательков М. Ґіровов

Taк, як на кінци каждого школьского рока, і теперь в Основній школї в Калній Ростоцї директорка школы ПаедДр. Марцела Рунянінова послїднїй тыждень наплановала так, жебы дїти го у школї пережыли якнайінтереснїше. Так єй позваня теперь прияла русиньска писателька Марія Ґірова, котра дїтём приправила прекрасне дополудня.

Read more …

Sú potrebné dva festivaly vo Svidníku? Je potrebný festival ZRUS v Kamienke a Makovická struna ZRUS v Bardejove?

Prečítal som si v Podduklianskych novinkách vo Svidníku články o Festivale kultúry Rusínov Slovenska, ktoré sa vo Svidníku už dva roky organizujú a bude aj tretí ročník, a prečítal som aj články o Festivale kultúry tzv. Rusínov-Ukrajincov, ktoré sa pýšia svojim 60. jubilejným výročím. Rusíni vo Svidníku sú hrdí na svoju rusínsku národnosť, na rusínsky materinský jazyk, na rusínsku kultúru aj na svoju históriu. 

Read more …