Раз, два, три: На трёх делeґатів – 3:1

...Плусы конґресу

За першый плус поважую то, же конечно делеґація за Словакію, котра має склад із делеґатів за Русиньску оброду на Словеньску і делеґатів за Словацьку асоціацію русиньскых орґанізацій, была єднотна і комуніковала вєдно. Докінця ся першый раз од того „розколу“ словацькой делеґації стало, же Русиньска оброда хотїла дотримати договор і понукнути теперь місце у Світовій радї делеґатови за асоціацію. Перед тым о тім з асоціаціёв, напрік ясному договору о черяню ся по двох роках, нихто з оброды не діскутовав і все там мала оброда лем свого чоловіка. Другым плусом конґресу є то, же членове делеґацій за Словакію, Северну Америку, а і часть членів польской делеґації, были свободны люди, котры зрозуміли, же голосовати треба подля сумлїня і властного пересвідчіня, а не подля державы, за котру єм пришов. Бодай бы ся тото пошырёвало і до далшых делеґацій, бо лем втогды буде конґрес конґресом. Не думайме на державы, они про нас не суть основны. Основны суть общерусиньскы думкы і дїла, котры нам вшыткым будуть на благо.

Read more …

Хыбує нам Світова демократічна федерація русиньскых орґанізацій і платформ

Кедь єм прочітав на інтернеті www.lem.fm статю «На трьох делеґатів – 3:1»з пера Демка Трохановского, Боґдана Ґамбаля і Петра Медвідя о 13. Світовім конґресї Русинів у Деві,  відїв єм, же і они суть моцно неспокійны з роботов довгорічных членів Світовой рады Русинів (СРР). То уж є третїй конґрес за собов, де говориме, же не сьме спокійны з роботов СРР а  нияка направа недостатків ся недіє. Зато вырїшыв єм выйти на світ зо своїм давнопланованым жаданём о заложіня Світовой демократічной федерації русиньскых орґанізацій і платформ (СДФРОіП).

Read more …

Стрїча ведучіх Руской бурсы з европсков партіов/орґанізаціов „European Free Alliance (EFA)“

9. юла 2015 року ведучій „Стоваришыня Руска Бурса“ Др. Павел Малецькый із проф. Оленов Дуць-Файфер, стрїтили ся з властями европйской партії і фундації ЕФА, яка за головну цїль має репрезентованя меншын в Европскій унії.

Read more …

Євґен Жупан: „Русины не мають зо стрілянём ніч!“

В суботу 11. юла 2015 проходили в Мукачові смутны події, коло котрых дішло ку стрíляню і ку людьскым жертвам. Радіо Свобода вже стигло публіковати статї, в котрых знова копе до Русинів. Непрямо вказує на Русинів як на тых, котры таксамо можуть за події в Мукачові. Про лем.фм ку суботнім подіям высловив ся Євґен Жупан, председа Народной рады Русинів Закарпатя.

Read more …