Владимір Хыляк – з нагоды датуму смерти і народжіня

25. юла 2015 одбыла ся річніця смерти а 27. юла 2015 была річніця народжіня Владиміра Хыляка – вызнамной лемківской особности, священика, писателя, фейтоністы, публіцісты, сполоченьского діятеля і пропаґатора Лемковины.

Read more …

35-ый рік од выселїня жытелїв семох сел Стариньской долины

Старинчане, Смулничане, Даряне, Рущане, Великополянчане, Звалчане і Стружнічане – так себе называли нашы Русины із Стариньской долины, кідь собі іщі спокійно жыли на своїм – у своїх хыжах, обробляли свою землю, ходили ся молити до своёй церькви, співали по селї, зберали попід Ґаздорань, Настас ці Пляшу грибы, яфыры, малины... Покы не пришов тот нещастливый 1980 рік. Од того часу зачали жытелї днесь уж затопленых сел – Старина, Смулник, Дара, Руське, Велика Поляна, Звала і Остружніця, пережывати великы мукы, жаль, безнадій, но не было помочі.

Read more …

Небеспечны стереотіпы

Од 1991 р. Україна про Русинів не зробила ніч. Ніч з того, што жадали, о чім голосовали, і на што мали право. Навспак. Поступно Києв зо своїма журналістами, спец-службами ітд. почав через медії будовати о Русинах стереотіп. Стереотіп, котрый має єдну задачу. Так, як о Німцях повіме, же то дісціплінованый народ, о Русинах говорити, же то, по перше, ани не є народ, і по друге, же то сепаратісты. Пошырёованя насіня того стереотіпу, котрого жывоту бы ся русинофобы і україньскы націоналісты барз потїшыли, притвердило ся о то веце, о што гірша сітуація зачала быти на Українї. Бо оно собі все треба за плану сітуацію найти баранка, котрого пожертвуєме, і чом не того русиньского, котрого вже мали розробленого дакілько років. Є то приклад стереотіпу, котрый є заснованый чісто на лжі. Бо не влада даякой державы рїшать, ці хтось є народ, або не є, і што є найосновнїше, прикладу на русиньскый сепаратізм не є, бо іщі ниґда жадны теріторії, де жыли Русины, не торгали ся од жадной державы. І уж абсолутно в смыслї тім, кідь собі представиме даякых сепаратістів зо збранёв у руцї.

Read more …

Rozvoj rusínskeho školstva na Slovensku v období rokoch 1945 – 1965

V roku 2010 Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove vydalo brožúru pod názvom Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919 – 1950. V tejto brožúrke autori Mgr. Gabriel Beskyd a PhDr. Gabriel Székely, PhD. rozpracovali stav rusínskeho školstva na Slovensku uvedeného obdobia. Doposiaľ problematike rozvoja ukrajinského školstva v rusínskych obciach sa malo pozornosti venovalo a mnohé údaje boli zatajované. Tesne po druhej svetovej vojne 18. júna 1945 bol zriadený referát pre rozvoj ukrajinských (ruských) škôl pri Povereníctve školstva a osvety v Bratislave. Expozitúra začala pracovať v Košiciach a za krátky čas bola preložená do Bratislavy. V expozitúre vedúcim bol Dr. I. Pješčák. V Bratislave vedúcim školského referátu bol Vasiľ Kapišovský. Tento  školský referát riadil školskú politiku v rámci východného Slovenska so zameraním na rozvoj školstva v rusínskych obciach.

Read more …

Жнива в Куримцї

Село Куримка в окресї Свідник і Піддукляньскый освітнїй центер у Свіднику вас позывають на подію під назвов Жнива. Подія ся одбуде 8-го авґуста 2015 р. зо зачатком о 14.00 год.

Read more …

Позваня на ХХХV. Лемківску ватру на чуджінї

Як каждый рік, так і теперь в днях 7. – 8. авґуста 2015 стрітиме ся на XXXV. Лемківскій ватрї на чужінї, а то на ватрянім полю коло Церькви св. Михаіла Архангела в Михайлові у Нижнїм Шлеску.


Read more …

Улiця св. Владиміра Великого в Криніцї

Як подає офіціялный сайт ПАПЦ orthodox.pl, 28. юла 2015 р., почас святковань 1000. річніцї смерти св. Владиміра Великого в Криніцї, ведуча містной рады в Криніцї прочітала резолуцію, котра змінить теперїшню назву уліцї, при котрій ся находить Православна церьков св. Владиміра Великого (на фотцї єй верьх) з ул. Цментарной на ул. св. Владиміра Великого.

Read more …