Посланець за Русинів – у мадярскім парламентї!

Русины Мадярьска од мая 2014 мають свого представителя у найвысшім законодарьскім орґанї – мадярьскім парламентї. 6. мая 2014 по скічіню першого закладательского засїданя парламенту Мадярьска у ёго Ґобеліновій авлї у святочній атмосферї перед председом парламенту Ласлом Кёвером, а тыж притомныма офіціалныма особами і своїма близкыма склали присягу народностны посланцї, каждый у материньскім языку, а міджі нима і русиньска народностна посланкыня Віра Ґіріц. Славностна атмосфера і прекрасны просторы парламенту зробили тот день про вшыткых притомных незабытным.

Read more …

А. Біттнерова одышла до умелецького неба

Бывша членка драматічного колектіву Театру Александра Духновіча в Пряшові (перед тым УНТ) Анна БІТТНЕРОВА одышла до умелецького неба 7. авґуста 2014 а одпровадили ю на послїдній пути там родина, бывшы сполупрацовници і блиьзкы знамы 11. авґуста 2014 у Домі смутку в Пряшові. 

Read more …

Ш. Смолей – лавреат Премії А. Духновіча 2014

Премія Александра Духновіча за русиньску літератруру 2014 (брондзова сошка карпатьского медвідя і 1 000 америцькых доларів од меценаша Штефана Чепы з Торонта) была 27. юна 2014 у Пряшовi передана русиньскому писателёви зо Словакії – Штефанови Смолеёви. О авторови і ёго оцїненій книжцї Бурї над Бескидсами выступила председкыня пороты Проф. Др. Патріція Крафчік із Еврґріньской штатной універзіты в Олімпії (США).

Read more …

Слово о поезії Ю. Харитуна

(Короткы позначкы ку поетічній творчости Юрка Харитуна і крітічным оцїнкам той творчости доц. ПгДр. Андріём Антоняком, к. н.)

 

Юрка Харитуна русиньскому чітателёви не треба особо презентовати. З ёго творами він ся стрічать на сторінках русиньской пресы скоро од першых днїв „нїжной“ револуції. Уж тогды од зачатку го заінтересовала тема, котра ся го тримать до нашых теперїшніх часів. Наісто нашого чітателя не треба пересвідчовати, же тота тема є в центрїувагы автора скоро вшыткых штирёх ёго поетічных збірок, якы він  дотеперь написав і выдав. Але нелем то: з тов темов поет нараблять і в окремых ёго віршах, якы він час од часу публікував у різній русиньскій пресї і в окремых збірках. Выникать вопрос, ці наш поет не повторює ся надармо, кідь тота тема творить якбы основный стержень в каждім ёго зборнику, од першогоГуслї з явора з року 1998 до остатнёго (дотеперь) – четвертого, Мої незабудкы з 2013-го року?!

Read more …