Най «коза од сусїда» іде домів!

На інтернетовых сторінках Голосы єм чітав статю Петра Мадвідя з назвов Най сусїдови здохнуть дві козы. Такой перше речіня статїня моцно несподївало, бо там пише, же екзістує даякый часопис з назвов Голос Русина а же тот часопис выдавать Світовый конґрес Русинів, а же шефредактором того часопису є даякый Юрій Шиповіч. Подля тексту статї мі выходить, же тот незнамый Шиповіч є кус лакомый на чуджі пінязїа, зато проявує антипатії до недїльных русиньскых школ Валерія Падяка на Підкарпатю. Сам Шиповіч хоче дістати Чеповы пінязї до своёй кешенї, котры пан Чепа теперь давать на русиньскы недїльны школыпана Падяка. Але конкретну роботу за паном Шиповічом я не виджу нияку. Лем пінязї го інтересують. Прошу ся: «Чом ся веде така антирусиньска політика у Сітовій радї Русинів? Што робить председа СРР на обрану русиньскых школ пана Падяка на Підкаратю?»

 

Мґр. Валерій Падяк, кандидат наук, є на Словакії у Русинів важенов особов як учітель русинской літературы на Пряшовскій універзітї в Пряшові. Ёго недїльны школы на Підкарпатю суть на Словакії добре оцїнёваны. Інтересне є, чом пан Шиповуіч аґітує проти русиньскым недїльным школам на Підкарпатю? А іщі інтереснїше є: Як на Словакії незнамый пан Шиповіч, ся достав ку пінязём з Уряду влады Словацькойрепублікы?  Хто му тоты пінязї награв? Пан Шиповіч ся подля статї інтересує ай о фінанції зо Северной Америкы. Мі особнїз того выходить, же пан Шиповіч є скорше ловець пінязей до власной кешенї, як русинскый народовець. Зато мене інтересує вопрос: Як є можне, же мы, Русины на Словакії, фінанцуєме нам незнамый часопис Голос Русина, котрый не чітаме, і фінанцуєме нам незнаму особу Юрія Шиповіча як шефредактора того неекзістуючого часопису? Фінанцованя тзв. Голосу Русина, котрый на Словакії не екзістує, треба такой заставити, жебы зо Словакії не утїкали фінанції на даякы «пріватны» цїлї нам незнамых особ. Хотїв бы єм знати, што то є за часопис Голос Русина. Глядав єм на інтернетї. На тото гесло ся обявила сторінка з такыма назвами: Rusynacademy.sk – Kľukatá neprehľadná cesta Rusínov na Podkarpatskej Rusi z 23. 11. 2009; Forum – rusynacademy.sk a Kongres-rusynacademy.sk.

 

Ниґде єм не нашов ани назнак о даякім світовім часописї Голос Русина. Вызерать, же скуточнов світовов русиньсков редакціёв є Русинакадемі, а не даякый Голос Русина. Так підпорьме Русинакадемі, а не неекзістуючій Голос Русина. Хто в СРР веде таку камуфлажну політіку? Таёмник СРР, або дахто другый? Тото нам треба знати. Як ся може называти дашто світовым, кедь того у світї не є? Як є можне, же членове русиньской одборной комісії Уряду влады уповномоченого про народностны меншыны на Словеньску схвалили фінанчну підпору на неекзістуючій часопис Голос Русина? Народны новинкы, котры одоберам уж од зачатку русиньского народного возроджіня на Словеньску, і на котры єм заплатив передплатне ай на тот рік, нашы членове одборной комісії схвалили смішны пінязї, а зато того року Народны новинкы не доставам. Прошу ся вас, членове русиньской одборной комісії, чом сьте на тоты екзістуючі Народны новинкы пінязї схвалили в найменшій мірї за 25 років їх выдаваня, але на неекзістуючій Голос Русина сьте штатну фінанчну дотацію схвалили добру? Ех, вы нещасны Русины, лем біда з вами. Думам собі, же тоту важну хыбу бы мали направити і фінанчнї уградити самы членове русиньской одборной комісії з власного плату, бо они тоту хыбу способили. Знаме, же мають з чого заплатити. Мали бы аж до кінця рока  фінанцовати ці спонзоровати з власного місячного плату выдаваня Народнях новинок. Кедь не хочуть платити зо своїх пінязей выдаваня Народных новинок, так бы ся мали снажыти стягнути словеньскы пінязї зо Світовой рады Русинів про неекзістуючій Голос Русинів, а дати Народным новинкам! Вызерать так, же Світова рада Русинів ниякый Голос Русина не выдавать. Зато СРР не дала ани фінанчный одпочет на конґресї Русинів о новинках, бо пінязї пішли Бог знає де. Вину за такый газард зо штатныма пінязьми Словеньской републікы кладу главнї русиньскій одборній комісії на Словакії, котра оцїнює предложены проєкты на Урядї влады СР. Треба най словеньска „евро-коза ся верне домів до Народных новинок, а потім то буде справедливе. Ламкомцїв є всягды велё, а обявили ся ай в СРР. То не знаменачіть, же мы вшыткы Русины на Словеньску, все ся мусиме дати дакым окламати. Треба лїпше зважовати, кого треба за Русинів дати до одборной комісії при Урядї влады СР на проєкты а треба знати што про нас є хосенне, а што тота комісія має підпорити, а што про нас є нехосенне, ці менше хосенне, то не треба підпорити! Мало бы ся то рїшыти главнї на засїданю Округлого стола Русинів Словеньска. Нато сьме тоту платформу заложыли, так ОСРС най повнить своє посланя.

 

Тоту статю посылам русиньскым редакціям на опублікованя важного проблему, ай председови ОСРС, най на найближшім засаданю ОСРС ся выяснить цїла проблематіка коло Голосу Русина, коло Народных новинок, ай коло скуточной русиньской цїлосвітовой редакції Русинакадемі. Хто є за тот сучасный камуфлажный нежеланый став у русиньскій світовій пропаґандї одповідный і яка буде направа способленой шкоды на Словеньску? Хто в СРР веде таку камуфлажну фінанчну політіку? Таёмник СРР, або дахто другый? Тото нам треба знати. То суть нашы пінязї словеньскы. Чом ся веде така антирусиньска політіка у Сітовій радї Русинів? Што робить председа СРР на обрану русиньскых недїльных школ, котры орґанізуєпан Падяк на Підкаратю? Як є можне, же членове русиньской одборной комісії на Словеньску схвалили фінанчну підпору на неекзістуючій часопис Голос Русина, а на Народны новинкы, котры одбераме уж од зачатку русиньского народного возроджіня на Словеньску, котры сьме сі передплатили і на рік 2015, нашы членове одборной комісії схвалили так малу, ліквідачну дотацію, а зато того року мыдістали лем три чісла Народных новинок, а дале не діставаме далшы чісла?  Тото є выложенї їх вина. Тото русиньскій верейности на Словеньску треба дати знати. Кідь іщі екзістує даякый сполоченьскый русиньскый рух, окрем фестівалїв, так то буде позітівно впливати на далшый вывой русиньской народностной політікы. Світова політіка Русинів належыть на стіл ОСРС, там ся то має рїшыти, бо пінязїу світовій русиньскій пропаґандї суть словеньскы.

 

Ян КАЛИНЯК, 16. авґуста 2015

(Скорочене, звыразнене і оправлене редакціов інтернетовых новинок Академія русиньской културы в Словеньскій републіцї.)

Go back