Літературный конкурз Марії Мальцовской

• Перша на Словакії лавреатка Премії А. Духновіча за русиньску літературу – Марія Мальцовска (1951 – 2010).

Oд 10. септембра до 20. новембра 2015 Сполок русиньскых писателїв Словеньска у сполупраці з редакціов Русин і Народны новинкы і Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові выписує 2. річник Літературного конкурзу Марії Мальцовской на найлїпшы творы в области поезії, прозы, есеїв і драмы в літературнім русиньскім языку.

 

Оріґіналны літературны творы в розсягу од 10 до 20 сторінок тексту (непублікованы) може на адресу: ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., Інштітут русиньского языка і културы ПУ, уліця 17. новмебра ч. 15, 080 01 Пряшів посылати каждый автор од 18. рокувіку, жыючій в Словеньскій републіцї.

 

Конкурз є анонімный, то значіть, же каждый автор до обалкы з літературным твором вложить іщі єдну залїплену обалку, в якій буде ёго мено, призвіско, адреса i фотопортрет. Обалкы з менами і призвісками будуть розбалены председом пороты по оцїнїню конкурзу (буде го оцїнёвати тройчленна порота). Выголошіня выслїдків конкурзу ся одбуде в послїднїм тыждню децембра 2015. Найлїпшы роботы, выбраны одборнов поротов, будуть наслїдно оцїнены і опублікованы в часописї Русин.

 

Приправный выбор

літературного конкурзу

Go back