Prieskum trhu polygrafickej výroby...

... troch publikácií v rusínskom jazyku, konkrétne Peter Jalč: Mamko, poďme čitaty, Vladimír ľkovič: Rusínsky novinár a Kveta Morochovičová-Cvik: Ľubovny peripetiji.

 

Bližšie podrobnosti v prílohe:

Go back