Divadelný kabinet východňara: Byt č. 8/9

Peter Medviď vás pozýva na udalosť Divadelný kabinet východňara. Kto nás ešte nevidel, alebo nás chce opäť stretnúť, bude mať ďalšiu príležitosť v divadelnej hre BYT Č. 8/9.

 

„Takisto tvoje telo je súčasťou jedného veľkého celku... Celku, ktorý niekam smeruje spoločne... Prečo spoločne? Pretože sa niekam snaží dospieť... Celok nemusí byť jednotný, napriek tomu môže fungovať.“

 

Malá skupina mladých ľudí sa snaží nájsť si svoje miesto pod slnkom a zapadnúť do svojich vlastných predstáv o svete. Nazeranie na ich budúcnosť, ktorá je zatiaľ nejasná, ich čoraz viac vracia do minulosti. Farebnosť vlastných spomienok v odraze minulosti bledne a zdá sa, že minulosť bude mať úplne iné farby. Bývalí študenti herectva, tak ako sa nevedia vysporiadať s neúprosnou prítomnosťou, ponárajú sa do svojich spomienok. Približujú sa k úprimnému hľadaniu nového „skutočnejšieho“ zmyslu a pomaly strácajú svoje dovtedajšie názorové istoty v nečakanom odhalení nánosov doby.

Inscenácia vznikla v rámci festivalu Matrioshka a bola podporená festivalom Mazal tov! Festival židovskej kultúry Košice.

 

Scenár a réžia: Stanislav Bilý,dramaturgia: Peter Medviď, produkcia: Libor Pacek,hudba: Digestors (Peter Medviď a Martin Kudla), účinkujú: Zuzana Gibarti Dancáková, Iveta Fejková, Lucia Hrašková, Michal Kucer, Michal Novodomský, premiera: 27. januára 2014 o 19.00 hod. na malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove na Jarkovej nul. 77, vstupné: predpredaj – 3,5 €, na mieste – 5 €, predpredaj: napíš e-mail na kabinet.vychodnara@gmail.com

 

-pm-

Texty k fotografiám:

 

1. Fotka za mixážnym pultom: (zľava) Stanislav Bilý, zakladateľ Divadelného kabinetu východňara, autor a režisér inscenácie Byt č. 8/9 a Peter Medviď, spoluzakladateľ Divadelného kabinetu východňara, dramaturg predstavenia, spolu s Martinom Kudlom (Digestors) autor hudby v predstavení.

 

2. Účinkujúci počas prípravy divadelnej  hry Byt č. 8/9: Zuzana Gibarti Dancáková, Iveta Fejková, Lucia Hrašková, Michal Kucer, Michal Novodomský.

 

3. Tí istí účinkujúci sa poctivo pripravujú na premieru novej hry Byt č. 8/9.

Go back