Будитель Русинів – Александер Павловіч

(З нагоды 195 років од дня народжіня А. Павловіча публікуєме урывок з публікації Ґрекокатолицькый священицькый род Павловічовых із Шарішского Чорного (1693 – 1900), Пряшів: Русин і Народны новинкы, 2010.)

 

Послїднїм з роду Павловічовых із Шарішского Чорного, котрый ся став ґрекокатолицькым священиком, быв Александер. Быв найвызначнїшов особностёв того священицького роду. Став ся нелем священиком, але быв ай русиньскым народным будителём, поетом, публіцістом, фолклорістом. Народив ся 19. септембра 1819 в Шарішскім Чорнім як послїдня дїтина шырокой родины священика Іоана Павловіча, ст.

Read more …

Продовжує у културно-освітнім діятельстві своїх предків

(К 85-ым народенинам Мґр. Гавриіла Бескида з Пряшова.)

 

Родина Бескидовых (Михал, Ґрiґорiй, Николай, Антоній і цїла плеяда іншых) уж од половины 19. стороча аж до половины 20. стороча внесли цїнный вклад до русиньской історії, літературы і політікы. Мґр. Гавриїл Бескид, професіёв учітель російского языка, належить к людям, якы по нїжній револуції, кідь ся формовав на повну силу русиньскый рух в Словакії, окреме актівно ся проявляють на русиньскім полю. Народив ся Гавриїл Бескид 28. септембра 1929 року в Кошіцях в родинї Евґенія Бескида і Марты, родженой Холошняёвой.

Read more …

Умер вызначный стоматолоґ-Русин

20. септембра 2014 р. у віку 86 років траґічно загынув внаслїдку автогаварії МУДр. Андрій Бандура, к. н., вызначный стоматолоґ русиньского походжіня. Андрій Бандура быв оцінёваным одборником дома і за граніцями. Народив ся А. Бандура 21. юна 1928 р. у русиньскім селї Нижня Яблїнка, в окресї Снина.

Read more …

Навчаня русиньского языка мало бы быти над фестівалами!

Перешло лїто. Час, котрый є переповненый многыма нашыма фестівалами, якых є якбач з рока на рік веце. Лїто є просто єден великый русиньскый фестівал, з якостнїшым і менше якостнїшым проґрамом, з векшыма і меншыма подіями, котры ся помалы роблять під каждов русиньсков березов. Много раз єм вже крітізовав і просив ся, ці пінязї, котры на то ідуть, суть досправды добрї схоснованы, головно, кідь видиме, як іншы области в жывотї Русинів бідують і ледво пережывають. Все єм дістав од опонентів одповідь, же тото є потрїбне робити на нашых селах, бо тым ся підтримує і захранює наша култура. Жебы было ясне, не єм обще проти того, жебы ся робили тоты події. Лем ся звідам, ці є їх потрібных тілько і яка є то култура, котра ся вдяка ним захранить.

Read more …