Večer hudby a tanca národnostných menšín

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s Úradom vlády SR pripravil kultúrne podujatie Večer hudby a tanca národnostných menšín, ktoré sa uskutočnilo 25. septembra 2015 od 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Jarovciach pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Podujatie otvorila Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny.

 
Na podujatí vystúpili profesionálne umelecké telesá Tanečné divadlo Ifjú Szivek Poddukelský umelecký ľudový súbor s pestrým multikultúrnym programom, v ktorom predstavili hudbu a tance viacerých národnostných menšín z rôznych kútov Slovenska.
 
Tanečné divadlo Ifjú Szivek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho a umeleckého života Maďarov na Slovensku, avšak  významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby aj iných národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Vo svojom vystúpení predviedlo čardáš z oblasti Kalotaszeg, maďarské a slovenské tance z oblasti Šariša a Zemplína, židovskú muziku z oblasti Szatmár, či cigánsku čingera, ako aj mnohé iné.

Poddukelský umelecký ľudový súbor pestuje a javiskovo stvárňuje vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo nielen Rusínov či Ukrajincov žijúcich na východnom Slovensku, ale zameriava sa aj na tradície a folklór ostatných regiónov Slovenska. Okrem toho má PUĽS vo svojom repertoári aj tance z okolitých krajín. Na Večeri hudby a tanca národnostných menšín tento profesionálny súbor predviedol rusínske tance, tradičné ruské častušky, piesne kozákov či ukrajinský tanec hopak.
 
Obidva súbory spája aj spoločné jubileum – v tomto roku obe umelecké telesá oslávia 60. výročie svojho vzniku.
 
Zámerom Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bolo podporiť interkultúrný dialógu nielen medzi menšinami žijúcimi na území Slovenska navzájom, ale aj medzi väčšinovou spoločnosťou a menšinami. Cestou na dosiahnutie tohto cieľa je aj organizovanie takýchto podujatí, ktoré významnou mierou prispievajú k vzájomnému pochopeniu prostredníctvom prezentácie toho najcennejšieho – tradícii a umenia národnostných menšín.

Go back