Языкова еквілібрістіка

В чіслї 38 україньского тыжденника Наше слово быв у рамках Лемківской сторінкы шумнї по україньскы надрукованый розговор зо Стефаном Гладиком, єдным із двох бывшых представителїв Лемків в Сполочній комісії влады, народностных і етнічных меншын. Темов інтервю было покликаня новых представителїв, котры вычеряли у функції Гладика і Олену Дуць-Файфер.

Стефан Гладик ся веце раз вертать ку тому, як была зроблена зміна і же зміна не мала быти така, яка наконець в цїлій сітуації выстрїлила. Пояснює, же векшына орґанізацій підпорила кандідата Стефана Дудру, котрый але мав вычеряти Олену Дуць-Файфер. Но, план якось не вышов. Бо Дудра наконець вычеряв Гладика, а аж од 1. септембра 2014 Мирослава Копыстяньска вычеряла высокошкольску учітельку Дуць-Файфер. Таке несподїваня девять „тайных“ орґанізацій, котры ся доднесь не хотять публічно підписати під своє рїшіня, не чекало і чутя росчарованя і „несправедливости“, же Гладик быв першов жертвов цїлого свого властного плану кричіть з каждой буквы розговору так, же го чує чітатель і в Уланбатарі. Але даремно плакати над розллятым молоком, головно втогды, кідь тото молоко хтось умыслено зачав розливати по земли сам.


Інтересна є але языкова еквілібрістіка пана Гладика, кідь оцїнює роботу Олены Дуць-Файфер за девять років, коли вєдно з нёв сидїв у комісії. Гладик вказав, же ся знать „бавити“ зо словічками. І то так, же калап долов перед ним. Бывшый член комісії про Наше слово повівповів, же Олена Дуць-Файфер Лемкам однимала право называти ся Українцями. Не знам, ці голыма руками, лопатов або як тото право і коли однимала, але є то єдно, бо правда є якбач десь інде, а Гладик бы то мав добрї знати.

Русиньскы представителї, в тім чіслї і Олена Дуць-Файфер, ниґда никому не однимали право называти ся, як лем хоче. А кідь хтось із Чірча, або Ґладышова буде ся чути Ескімаком, най ся Ескімаком і называть і най ся ку ним запише. Проблем не є в тім, же представитель Русинів/ Лемків комусь однимать право называти ся Українцём, але в тім, же представителї Русинів довгы рокы, а нелем в Польщі, жадають, жебы нас Русинів/Лемків, котры сьме в окремых державах вызнаны як народностна меншына, конечно перестали брати як субетнос іншого народа, перестали о нас говорити як о Українцях, перестали бісїдовати, же наш язык є лем діалект україньского языка і акцетовали, же сьме автохтонным окремым народом.

Покля ся тото зачне акцептовати, а нелем на папірю, але реално, пак нихто із Русинів не буде мати проблем, же ся хтось голосить ку Українцям. Лемже в тім припадї бы з того про Польщу выходив лем єден резултат. Україньскы орьєнтованы, ці дезорьєнтованы орґанізації, котрых членове ся чують быти Українцями і котры ся хотять называти Українцями, бы ся мали підняти з лемківскых стілцїв і жадати своїх „рідных“ братів, жебы їм стілцї дали кого свого стола. В тім припадї бы такы орґанізації мали рїшати вопрос представителїв Українцїв в Польщі а припадно собі там здобыти свого кандідата і не рїшати представителя Лемків, значіть народности, котра є державов узнана як окрема. Так, як то є і на Словакії, кідь Союз Русинів-Українців сидить у выборах і комісіях за україньску меншыну. Было бы інтересне, кілько з тых днесь україньскы чуючіх ся орґанізацій бы і в так становелных условіях дале продовжовало в україньскій орьєнтації і з яков великов радостёв бы їх Українцї в Польщі, з котрыма бы ся окрем іншого мусили дїлити і о грошы, вітали міджі собов.


Сітуація, коли в комісії сидїли Гладик і Дуць-Файфер не была ідеална. Лемкы там втогды досправды мали лем єдного предстацвителя а тым не быв Гладик. Ці мають днесь Русины з Лемковины єдного, двох або ани єдного представителя вкаже час. Істе але є, же своїм ґеніалным планом „Об'єднання лемків“ одставило свого властного чоловіка. І дость їх то мерзить. Чоловік бы собі над Нашым словом аж поплакав. Языкова єквілібрістіка Стефана Гладика, котров ся намагть намалёвати чорный образ о Оленї Дуць-Файфер, не є в деякых „русиньско-україньскых“ кругах ніч нове. Лем свідчіть о тім, же арґументы в тых водах даяк доходжають, также ся треба вернути, так як все, ку перекручаню правды і маніпулації. В тім суть добры уж десяткы років. Комунізм є великый учітель. Іщі же сьме собі уж звыкли.П. М.

Go back