Prieskum trhu polygrafickej výroby 3 kníh v rusínskom jazyku

Na základe požiadavky Úradu vlády SR,  aby od 1. 1. 2014 vydavatelia neperiodických publikácií v jazyku národnostných menšín pri projektoch, uchádzajúcich sa o podporu z Úradu vlády (programu Podpora národnostných menšín) pred vydaním publikácie zrealizovali prieskum trhu polygrafickej výroby, obraciame sa na Vás s oficiálne s touto požiadavkou. Sme vydavateľmi neperiodických publikácií (kníh umeleckej literatúry v rusínskom jazyku). V tomto roku sme  dostali finančnú podporu na vydanie týchto publikácií: Peter Jalč: Mamko, poďme čitaty, Vladimír Iľkovič: Rusínsky novinár, Kveta Morochovičová-Cvik: Ľubovny peripetiji. PODROBNEJŠIE V PRÍLOHE.

Go back