Жебы конґрес не быв як конґрес

Тот тыждень єм ся в рамках Ствопчіка, котрый пишу в каждім выданю новинок Інфо Русин, задумовав над тым, же якбач не было ничого іншого, што єм тот рік чекав веце, як языковый конґрес, якый проходив минулый тыждень в Пряшові. Є по конґресí, і теперь є час роздумовати, што далше. І головно, старати ся о тото, жебы конґрес, не быв як конґрес.

Read more …

В окресї Свідник доповнять русиньскы означіня (позн. ред.: лем, жебы были ґраматічно правилны!)

Подля інформацій порталу „e-dukla.sk‟ в окресї Свідник є 66 сел. В тых селах, де є над 20 процент Русинів із цїлковой кількости жытелїв, мусить подля закона быти по русиньскы означена назва села, селькскый уряд (позн. ред.: але правилно є і сільскый уряд, тыжмістьскый уряд, але нияк інакше!), ці далшы інштітуції. В многых селах ся закон о двоязычнім означіню не дотримовав.

Read more …

Русины Словакії на стрїчі з експертами Рады Европы

21-го септембра 2015 р. в Кошіцях у просторах Правницькой факулты УПЙШ проходила стрїча членів Незалежного выбору експертів Харты в складї Ярмо Лаініо (Швеція), Фернандо Рамало Фернандез (Іспанія) і Александер Брістл (Словакія) з представителями русиньской народностной меншыны на Словакії, котрыма были Анна Плішкова, директорка Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові і журналіста Петро Медвідь.

Read more …

Торжественне засїданя Сполочной комісії Уряду ПР інародностных і етнічных меншын

22. септембра 2015 р. в салї Тадеуша Мазовєцького, котра находить ся в Канцеларіїпрезеса Рады міністрів Польской републікы, проходило святочне засїданя Сполочной комісії Уряду влады ПР інародностных меншын на память події сперед 10 років, коли, як наслїдтсво записів Уставы о народностных і етнічных меншынах і о реґіоналнім языку, перший раз засїдала спомянутакомісія (21. септембра 2005).

Read more …

Літературный конкурз Марії Мальцовской

Oд 10. септембра до 20. новембра 2015 Сполок русиньскых писателїв Словеньска у сполупраці з редакціов Русин і Народны новинкы і Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові выписує 2. річник Літературного конкурзу Марії Мальцовской на найлїпшы творы в области поезії, прозы, есеїв і драмы в літературнім русиньскім языку. 

Read more …