SNS si robí predvolebnú kampaň, Rusíni autonómiu odmietajú

Žiadna rusínska organizácia ani Okrúhly stôl Rusínov na Slovensku (OSRS) nespolupracuje s Mostom-Híd a tému územnej autónomie táto menšina nikdy nepresadzovala.

 

"Rusíni nemajú žiaden taký úmysel ani cieľ, aby autonómiu dosiahli. Rusíni na Slovensku sú autochtónnym národom, ktorý tu žije stovky rokov. Boli spoluzakladateľmi prvej Československej republiky, keďže aj svoje územie, Podkarpatskú Rus, pripojili k novovzniknutému štátu. Preto Rusíni na Slovensku považujú Slovenskú republiku za svoj domov. Domov, ktorý budovali aj ich predkovia," vyhlásil v reakcii na výroky predsedu SNS Andreja Danka v diskusnej relácii na portáli Teraz.sk hovorca OSRS Peter Medviď. "Žiadna z rusínskych organizácií, ani OSRS, nemá žiaden záujem a nevyvíja žiadne aktivity na to, aby bola vytvorená nejaká územná autonómia, ktorá by chcela spôsobovať ohrozovanie územnej celistvosti nášho štátu," zdôraznil.

Read more …

Міфы і стереотіпы в історії карпатьскых Русинів

(Реферат, якый Проф. Др. Павел Роберт МАҐОЧІЙ iз Торонтьской універзітры прочітав на семінарі Підкарпатьска Русь в ерї Першой републікы 16. септембра 2014 на Філозофічній факултї Універзіты Карловой у Празї.)

 

Мій інтерес о міфы і стереотіпы походить з роботы о шырокій історії Карпатьской Руси і карпатьскых Русинів в Европі і Северній Америцї, котру єм недавно докінчів. (Позн. ред.: Коло 500-сторінкова публікація бы мала окремов книжков выйти по анґліцькы, словацькы, русиньскы, пізнїше, може, і в іншых языках.) Кідь єм росповідь, зачінаючу в передісторічных часах і продовжуючі аж по сучасность, писав, натрафив єм на много описів минулых подій, котры ня несподївали в тім, же были – абы єм быв великодушный – зо знаком вопросу.

Read more …

Multikulturalizmus na Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom Československu

(Z vystúpenia PhDr. Stanislava KONEČNÉHO, CSc., zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach  nakonferenciiPodkarpatská Rus v éře První republiky v Prahe 16. septembra 2014.)

 

Jedným z frekventovaných termínov v spoločenských vedách, ale aj v politickej praxi posledných rokov je multikulturalita. Znamená totiž prelínanie viacerých kultúr v rovnakom priestore a čase, ktoré je nevyhnutným dôsledkom globalizácie a integrácie, avšak miestami spôsobuje aj určité problémy. Multikulturalita jestvuje od vzniku ľudskej spoločnosti, hoci sa neprejavovala takintenzívne a ani sa nerozvíjala takým tempom. Preto historici ju môžu aj dnes skúmať a spoločnosť sa z nej môže poučiť. Pritom nemusíme ísť vôbec ďaleko. Územie juhokarpatských Rusínov, od roku 1919 ako Podkarpatská Rus a teraz ako Zakarpatská oblasť Ukrajiny, vytváralo na to veľmi dobré, skoro laboratórne podmienky. 

Read more …

Русиньскый ректор Петербурзькой універзіты

І міджі Русинами є много такых, котры ся прославили у світї, заслужыли ся о розвиток наукы, освіты, і далшых дісціплін, а зато собі їх люде честують. Нажаль, много раз о них не знають тоты, з котрых вышли. Минать 245 років од народжіня Михаіла Балудяньского, Русина, першого ректора Петербурзькой універзіты. Народив ся Михаил Балудяньскый у Вышній Олшаві. Подля дакотрых жрідел тому было дня 26. септембра 1769, іншы пишуть 29. септембра. Быв економом, педаґоґом і політічным діятелём карпаторусиньского походжіня.

Read more …

Prieskum trhu polygrafickej výroby ...

... troch publikácií v rusínskom jazyku, konkrétne Peter Jalč: Mamko, poďme čitaty, Vladimír Iľkovič: Rusínsky novinár a Kveta Morochovičová-Cvik: Ľubovny peripetiji.

Read more …

K: Малоросія, або Україна: евроазійскый Выход, або европскый Запад?

Высоко собі важу пана проф. Др. г. к. Павла Роберта Маґочія, члена Канадьской кралёвской академії наук, за вшытко, што на благо Русинів зробив. Прочітавєм собі ёгостатю:Малоросія, або Україна: евроазійськый Выход, або европскый Запад? (Русин, културно-хрістіаньскыйчасопис,  р. ХХІV, ч. 3/2014, www.rusynacademy.sk). Вопрос є звязаныйiз важнїшовпроблематіковпережытя Русинів і Карпатьской Руси. Моїм крітічным одзывом хочу допомочі к здобытю обєктівного погляду. Думам собі, же рїшіня того округу вопросів собі жадатьінакшыйкутпогляду.

Read more …