Колыска ся нашла

„Союз Русинів-Українців Словацької республіки‟ як „зомбі“ бывшого „Культурного союзу українських трудящих“ доднесь успішно діє на Словакії і будьякы намагы Русинів тот союз роспустити про ёго однароднюючій характер дїяльства суть марны. Іщі все сидять в Братїславі у функціях іншы „трудящі“, з котрыма довгы рокы якбач хтось быв „товарищом“, і тоты ся все постарають так, жебы лем не было підло. Підло про „трудящих“, котры доднесь трудять ся, жебы лем русиньскы люде порозуміли, хто властно суть.

 

Не буду ся вертати ід проблему, ці такый Союз може, або не може єствовати. Покля є Словакія правным штатом, потім є одповідь яснїша, як сонце на небі без хмар. В цїлій сітуації є „добре“ холем тото, же Союз ся голосить ку україньскій меншынї, жадать грошы на културу із україньского розрахунку, і так холем в тім є якыйсь покій. Не мішать ся холем до нашых грошей. Но проблемом є, як тоты грошы, котры мають быти на розвиток Українцїв на Словакії, хоснує. І ту ся вертаме назад на початок. Бо він ся не старать о Українцїв. Тым може зістане ложка борщу з того вшыткого. Він робить однароднюючу політіку. З підпоров і, як єм ся дізнав в остатнїх днях, докінця із пропаґаціов державных орґанів.

 

Кідь забудеме на назву, котра сама по собі має мати свою однароднюючу функцію, і підеме меріторічно лем за тым, же орґанізація за голосить ку Українцям, бере з грошей україньской меншыны, потім бы лоґічно мало слїдовати то, же будеме відїти їх дїяльствоміджі Українцями, в селах і містах, де ся  холем єден чоловік ку Українцям голосить. Жебы, і кідь там прийдуть каламутити русиньскы воды, могли ся одкликати холем на то, же там пришли ку своїм – Українцям. А то, же прийдуть і іншы люде – то неінтересне, бо може прийти будьхто. Лемже оно то так не є.

 

10-го октобра 2015 проходила подїя, котру орґанізовав Союз під назвов Не забудь на свою колыску – стрїча з піснёв. Подїя была зорґанізована в селї Вапеник, Свідницького окресу. Подля остатнёго списованя жытелїв із 2011 року в селї суть народности – русиньска і словацька. Зато ся звідам, яку і чію колыску там забыли або глядали тоты, што ся доднесь трудять в Союзї?

 

Же україньска комісія, котра рїшала схвалёваня ґрантів на 2015 рік відїла, же у Вапенику не має што быти україньска акція, і ніч не повіла, ґрант схвалила, тому ся не чудую, бо в тій комісії суть „свої“ люде, котры таку політіку самы тискають. Лемже комісія має лем рекомендуючій характер і наконець і так може вырїшыти Уряд влады – може дотацію знижыти, звышыти, або напрік рекомендованю комісії, же проєкт може перейти, абсолутно го не підписати.

 

Зато ня веце інтересує, ці урядници мають холем дакус знань о тім, де суть села з україньскым жытельством. Кідь не мають, ці їм так тяжко посмотрити до резултатів списованя, або кідь не мають знаня і тяжко їм посмотрити, ці то роблять так лем зато, же їх то абсолутно не інтересує, або то роблять проґрамово. Вопросів много, а знам, же одповідї не дістану. Но і што є на тім цїлім найлїпше, інформація о тій, екземпларно вказаній, однароднюючій подїї спокійно світить на офіціалнім сайтї повіреной задачами уповномоченого влады про народностны меншыны і етнічны ґрупы. Дякуєме.

 

Дорогы колеґове, „Русины-Українці“, Русины не забыли на свою колыску. Они знають, де є. Зато Русинам не треба робити в їх селах подїї з назвами як „не забудь на свою колыску“. Скорїше мам чутя, же то вы сьте забыли на свою колыску, і теперь єй глядате по русиньскых селах, но там єй не найдете. Я вам можу, приятельскы, припомянути, де ваша колыска, жебы сьте на ню не забывали. Ваша колыска ся выробила у Централнім выборї Комуністічной партії Чехословакії, выдкы пришли наряджіня о насилній українізації. І тота ваша колысочка там десь в пороху по 1989 роцї і зістала. Зато рекомендую глядати десь міджі „товарищами“, не міджі Русинами.

 

Но і Уряду влады рекомендую, кідь уж хоче підпоровати неєствуючу народность із грошей, котры суть придїлены Українцям, най холем позерать на то, што, і де схвалює. Мы маєме властны грошы про Русинів, з котрых робиме властны акції. Шкода бы было, жебы про досправдовых Українців на Словакії реално зістала лем ложка борщу, покля великы грошы ідуть на однароднёваня Русинів.

 

П. M. 

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

Go back