Вышла далша капітална робота,..

... але теперь не од автора проф. Др. Павла Роберта Маґочія із Торонтьской універзіты, але о нїм, а то з нагоды ёго 70-річа од дня народжіня. Публікацію під назвов „Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія‟ выдали: Научный центер карпатістікы (Ужгород, Україна), Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (Пряшів, Словакія) і Карпаторусиньскый научный центер (Ню Йорк, США) (Ужгород – Пряшів – Ню Йорк: Выдавательство В. Падяка, 2015, 614 стор.)

 

Книжка ся складать із чотырёх частей. У першій части суть поздравны телеґрамы і писма к юбілею П. Р. Маґочія. В другій части під назвов „Дошка поздоровлень‟ суть поздоровлїня Маґочія од вызначных особностей. У третїй части „Ювілейны статті до 70-річчя від дня народження професора П.-Р. Маґочія‟ суть статї од О. Дуць-Файфер, Т. Кузё, Н. Кушко, В. Падяка і о. Ґ. А. Тімковіча. Четверта часть є найобшырнїша і суть ту поміщены статї од множества вызначных особностей і научных працовників, міджі котрыма спомяну холем тоты призвіска, котры суть нам веце знамы: С. Біленькый, М. Ботікова, о. Ф. Данцак, М. Фейса, Б. Ґорбаль, В. Ябур. С. Конєчні, К. Копорова, о. Ф. Крайняк, Е. Міхна, В. Падяк, А. Плїшкова, А. Рабус, Ю. Рамач, Роберт А. Ротштайн, К. Шевченко, П. Шворц і далшы. Книга є доповнена цїнныма фотоґрафіями, на котрых є в першім рядї наш юбілант – П. Р. Маґочій.

 

Книжка є добрым помічником про тых, котры бадають і хотять добадати жывот і творчость П. Р. Маґочія. Є то красный дарунок юбілантови і жрідло знань про нас, котры го познаме рокы, але вшытко з ёго жывота і роботы сьме аж теперь обявили.

 

А. З.

Go back