Інтернетова петіція ку презідентови Україны Петрови Порошенкови о узнаню Русинів

Од 9. октобра 2015 р. тырватя збераня підписів у рамках інтернетового сістему петіцій ку презідентови Україны – Петрови Порошенкови. Петіція ся тыкать узнаня Русинів на державній уровни, а єй автором є Юрій Продан з „Общества ім. Александра Духновича‟.

Україна – то єдина держава во світї, котра хоснує комуністычный погляд із 20. років ХХ. ст., т.є. періоду неславного сталінізму, в якім не узнає Русинів і русиньскый язык. Хоць міджінародны договоры завязують Україну до їх підтримованя (м.ін. Европска харта реґіоналных іменшыновых языків – документ сіґнованый Радов Европы), а і даякы україньскы законы несміло споминають о Русинах і русиньскім языку, доднесь автохтоны з Підкарпатскій Руси, котра од 1945 р. находит ся в граніцях Україны (перше УРСР), не мають жадне спертя зо стороны державы на охорону і розвиваня своёй ідентічности.

Днешня Україна, роздерта войнов на выходї державы, з надіёвпозерать на Европску унію, як на свій актуальный політычны напрям. Од 2016 р. буде зобовязовала асоціячна догода ЕУ – Україна, але дорога до повной інтеґрації з Европов не є легка, мать тыж свої ясно окреслены прінціпы, записаны в тзв. копенгажскых крітеріях, подїленых на дві ґрупы. Жебы зачати думати о членстві в Европскій унії, Україна, окрем економічных пожадовань, муситьсповнити політічны: стабілна демокрація, верховность права, решпектованя людьскых прав і решпектованя прав меншын. Аж по тім кажда окрема членьска держава ЕУ може голосовати за принятя нового члена і довгов путёв присвоїня Українов европскых норм до своїх законів.

Демократізачну і проевропску дорогу може помочі Українї облегчати через підписаня спомянутой електронічной петіціїку Петрови Порошенкови, котра находить ся на тім місцю, жебы презідент Україны взяв єй до увагы, треба вшыткого 25.000 підписів.

Демко Трохановскый

Go back