Stúpa medzinárodná podpora za uznanie Rusínov na Ukrajine!

6. 11. 2014: Stovky ľudí na oboch stranách Atlantického oceánu vyzvali novú ukrajinskú vládu, aby uznala na Ukrajine rusínsku komunitu ako oficiálnu národnostnú menšinu, a ich počet aj naďalej stúpa. "Sme potešení, že za uznanie Rusínov na Ukrajine po celom svete ľudia reagovali a veria v ich základné ľudské právo na sebaurčenie“, povedala Dr. Patricia Krafcik, predsedníčka Karpatsko-rusínske konzorcia Severnej Ameriky, ktorézdružuje všetky hlavné karpatsko-rusínske kultúrne organizácie v Severnej Amerike. Pred pár dňami začala on-line petíciu, v ktorej vyzvala nového ukrajinské prezidenta Petra Porošenka a novozvolenú ukrajinskú Najvyššiu radu uznať Rusínov na Ukrajine.

Read more …

Вызва ку лідрам русиньскых орґанізацій

26. октобра 2014 на Українї проходили вольбы до Верьховной рады – вольбы новых законодарцїв, котры будуть робити довєдна з новозволеным презідентом Порошенком на будованю демократічнїшой Україны з цїлём шыршой інтеракції із западом. Правду повісти, Україна вже з Европсков уніов підписала договор о придружіню. Нова україньска влада буде наісто сондовати свою політіку, враховано політікы о правах меншын. Зато якраз теперь пришов час про русиньску громаду на цїлім світї обернути увагу на проблем, же Україна до днешнїх днїв не узнає Русинів як самобытну народность ани як офіціалну народностну меншыну на Українї, і треба то акутно рїшати!

Read more …

Ďakujem Vám, pán prezident!

TAK TO SOM NEČAKAL A Z PLNÉHO HRDLA KRIČÍM: „ĎAKUJEM VÁM, PÁN PREZIDENT!" ... PRETOŽE ZA 40 ROKOV MOJEJ ČINNOSTI V UMENÍ, KULTÚRE, UMELECKEJ EDUKÁCII.., MA TAKTO NIK NEPOCTIL..! ... ĎAKUJEM AJ PRETO, ŽE TÁTO POCTA SÚVISÍ S NOVEMBROM 1989... DOBOU, KTOREJ TVAR SA SNAŽÍM MAŤ STÁLE V PODOBE PRAVDY A ÚPRIMNOSTI TÝCH, KTORÍ SME TO MYSLELI ÚPRIMNE ... BEZ AŠPIRÁCIÍ A ŠPEKULÁCIÍ NÁSLEDNÝCH POSTOV, ZVRATOV A FALOŠNOSTÍ... !!!

 

S ÚCTOU MICHAL BYCKO.

Read more …

Русин Юрій Штенё – новый декан лїкарьской факулты

Лїкарьску факулту Універзіты Коменьского в Братїславі поведе Русин. У вольбах о тім вырїшыв Академічный сенат Лїкарьской факулты УК 28. октобра 2014. До функції нового декана, котрый буде мати свій функчный період од 1. фебруара 2015 р. аж до 31. януара 2019 р., быв звоелный проф. МУДр. Юрій Штенё, др. н., котрый дотеперь дійствовав як предноста Невролоґічной клінікы Універзітного шпыталю в Братїславі.

Read more …

Uznávaný karikaturista Fedor Vico je už sedemdesiatnik

Slovenský karikaturista rusínskej národnosti Fedor Vico z Prešova sa 9. novembra dožil 70 rokov. Za svoje publikovanie bol ocenený cenou Slovenského literárneho fondu, Cenou mesta Prešov i výročnou cenou Českej únie karikaturistov.

Read more …

Выставка-несподїванка Анны Ґаёвой

7. новембра 2014 в Шарішскій ґалерії в Пряшові была вернісаж выставкы вытварных робот ку жывотному юбілею академічной малярькы Анны Ґаёвой з Пряшова (самособов, же єй образкы ся выставляли), котра в роцї 2014 року ославила 50 років од свого народжіня (але ниґде сьме ся не дізнали день і місяць єй народжіня, лем рік – 1964 і місто – Пряшів). А чом тоту выставкы єм назвав выставков-несподїванков, дїло просте – дакотрыма русинками і ґрафіками главно на першім штоку ґалерії ся добре запрезентовала, а много єй образів было нелем про мене інтереснов несподїванков (prekvatením).

Read more …

Správna odpoveď

V rámci predvolebnej kampane na primátora mesta Svidník sa uskutočnil Okrúhly stôl ako vzdelávacia aktivita pre verejnosť. Na tomto podujatí Rusíni mesta Svidník v zastúpení Imrom Cuperom predložili  kandidátom na primátora mesta otázku: Čo si kandidáti predstavujú pod pojmom spojenia slov Rusín-Ukrajinec? Jedná sa o veľmi vážny politický a medzinárodný národnostný problém, ktorý sa každoročne týka aj práce úradníkov MsÚ vo Svidníku.  

Read more …