2-го новембра 2015 р. абдіковав на свою функцію Інж. Мілан Мнягончак, дотеперїшнїй председа Русиньской оброды на Словеньску (РОС) – найстаршой і найвекшой русиньской орґанізації на Словакії по 1989 роцї. Повіреный веджінём РОС є Інж. Мартін Караш, підпредседа РОС. Абдікацію Мнягончак пояснив здравотныма причінами.

 

Мілан Мнягончак належыть ку основаючім членам РОС. Довгы рокы він сам і ёго фірма Chemkostav підпоровали різны русиньскы події, ці русиньску пресу. Сам стояв коло думкы сотворити русиньскый фестівал у Свіднику, котрого быв у першых роках і головным спонзором. Председом РОС ся став на остатнїм сеймі орґанізації, котрый проходив 17-го мая 2014 р. в Міджілабірцях. У функції втогды вычеряв Владиміра Противняка.

 

Подля штатуту орґанізації є в припадї абдікації председы потрібне скликати вынятковый сейм, котрый буде рїшыти о новім веджіню РОС.

Go back