Штефан Ладижіньскый оцїненый владыком Іоаном

В днях од 6-го до 8-го новембра 2015 р. у ґрекокатолицькім Катедралнім храмі св. Іоана Хрестителя у Пряшові одбыв ся уж 24-ый річник Фестівалу духовного співу візантьского обряду під покровительством владыкы Іоана (Бабяка), пряшівского архієпіскопа і метрополіты.

Орґанізаторы тогорічного фестівалу – Ґрекокатолицьке архієпіскопство і здружіня Сакралны співы Выходу, отворили фестівал у пятніцю 6-го новембра о 16.30 архієрейсков святов літурґіов, на котрій заспівали пряшівскы хоры. Главный фестіваловый концерт ся зачав у суботу 7-го новембра о 14-ій годинї. На нїм выступили многы ґрекокатолицькы хоры з Братїславы, Кошіць, Пряшова, Требішова і Вранова над Топлёв.

Тогорічный концерт фестівалу быв вынятковый тым, же на нїм была юбілантови Штефанови Ладижіньскому переданаПремія блаженого Павла Петра Ґойдіча, што є найвысше оцїнїня пряшівского архієпіскопа. Штефан Ладижіньскый, родак з русиньского села Матисова, жыє в Братїславі, а того року – 7-го марца, ославив свій жывотный юбілей – 90 років. Глубокы слїды актівной роботы в културї остали по Ш. Ладижіньскім в колектіві ПУНА (ПУЛЬС) і в Русиньскій обродї, на челї котрой стояв в першых роках нового міленія. Свій плодный жывот присвятив културї, главнї музицї і співу. Премію до Пряшова пришла в суботу перевзяти дївка Штефана Ладижіньского – Катарина Паштекова.

Штефан Ладижіньскый выштудовав гру на гусляхв музичній школї в Баньскій Быстріцї в роках 1933 – 1938. Пізнїше быв членом школьского орхестра в Руській ґімназії у Пряшові. В роцї 1943 ся став діріґентом співацького кружка на ІІ. Штатній ґімназії в Братїславі. Од того часу ся Ш. Ладижіньскый став частёв орхестралного жывота на цїлу свою професіоналну карьєру, ці то уж як діріґент, або умелецькый ведучій, ці шефдраматурґ (быв ведучім ПУНА у Пряшові і многых далшых умелецькых ансамлїв ці колектівів у Празї і Братїславі, таксамо быв основатель, формователь і першый директор братїславского штудіа „С“ (пізнїше штудіо „Л+С“), засновав дїтьскый колектів Русовскы внучата…).

Штефан Ладижіньскый быв актівным і в русинькім возроднім русї. Ёго актівіты заміряны на Русинів запрезентовав і публікаціов русиньскых народных співанок під назвов Русиньскы перлы двома голосами. Выдав і многы збірникы про церьковны хоры.

П. МЕДВІДЬ

Go back