„NCIS“ Карпаты

Зачати чітати нове чісло Вісника СФУЛО (то є тота федерація, што доднесь повнить узнесíня комуністічных партій і деякым способом намагать ся далше українізовати Русинів без огляду на то, же окрeм Україны сьме на нашых історічных теріторіях всягды узнаны як окрема народность, што уж досправды стоїть за то, роздумовати на даякыма судныма жалобами), є все рішінём, котре выжадує смілость і добры нервы. Наперек тому, єм то зробив зясь. І так як все, і тот раз єм ся позвідав самого себе, ці то іщі даколи хочу чітати. Кідь але чоловік хоче писати, і мати інформації (блажены тоты, котры таку потребу не мають), мусить тоты різіковы припады брати як часть своёй роботы. Чітаня остатнёго чісла але не было так цілком на шкоду. Дізнав єм ся, же нам ту выростать нове „NCIS“ Карпаты, в котрім роблять вынятковы форензны робітници. Конкретно можу спомянути дві мена: Богдан Гальчак і Мирослав Сополиґа.

 

П. М.

Go back