28. научный семінар карпаторусиністікы

Інштітут русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї у Пряшові 5. новембра 2014 зорґанізовав уже 28. научный семінар карпаторусиністікы. З нагоды 70-го выроча боїв на Дукляньскім перевалї ся лекціов першого семінара, в тім академічнім роцї, стала тема Карпато-дукляньска операція і єй місце в новодобій історії, з яков выступив історік ідовгорічный директор Дукляньского музею (од року 1990 Воєньского музею) у Свіднику, ПаедДр. Осиф Родак.

 

Научный семінар одкрыла ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., яка привітала участників і представила реферуючого. ПаедДр. Oсиф Родак є одборником на войновы рокы 1939 – 1945  і повойнового жывота на выходї Словакії. Актівно партіціповав на збераню експонатів і будованю Дукляньского музея. Дотеперь є актівным в збераню артефактів і документів періоду ІІ. світовой войны з нашого реґіона. Має за собов богату публікачну одборну роботу. Одборно посуджовав дакілько публікацій, быв членом одборных історічных комісій, а як автор, ці сполуавтор партіціповав на орґанізованю многых выставок і експозіцій. Є носителём десяток домашнїх і загранічных вызнаменань.

 

Свою лекцію ПаедДр.Родак зачав особныма скушеностями, споминками і зажытками, якы спроваджали ёго дотеперїшнїй професійный жывот. По вступных словах приступив к приправленій лекції і підкреслив, же ся не кладе адекватна увага на Карпато-дукляньску операцію, а в першім рядї, же ниґде ся не признає, в якій  великій мірї брали участь Русины на даній операції, з якыма до того ішли амбіціями і якы резултаты то про них в конечнім наслїдку мало.  Многы інформації в лекції мав автор зозбераны од прямых участників боїв на Дуклї, што приближовало сітуацію нелем з історічного і фактоґрафічного боку, але і з погляду самого вояка. По лекції слїдовав простор на діскузію, якый не зістав невыужытый. Основна часть семінара была діскузіов закінчена.

 

В рамках семінара была і презентація найновшых выданых публікацій з карпаторусиністікы. Міджі іншыма то были і найновшы творы русиньскых писателїв Штефана Смолея – Афорізмы, Юрка Харитуна – Мої надіїі нашого байкаря Осифа Кудзея – „Bajkomat“. Окремы публікації уж традічно представив Мґр. Валерій Падяк, к. н. із ІРЯК ПУ.

 

Мґр. Зденка ЦIТРЯКОВА, ІРЯК ПУ у Пряшові, фоткы авторкы

 

Тексты к фоткам:

1. Часть участників 28. научного семінара карпаторусиністікы, котрый традічно орґанізує Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшов на челї з єй директорков доц. ПгДр. А. Плїшковов, ПгД., (перша справа). Дaле долїва: Я. Крайковіч, Мґр. П. Медвідь, Бц. З. Джупінкова і Бс. Я. Сташкова.

 

2. Семінар в сучасности конкретно приправує научна працовнічка ІРЯК ПУ у Пряшові ПгДр. К. Копорова, ПгД., котра представила головного реферуючого – історіка ідовгорічного директора Дукляньского музею (од року 1990 Воєньского музею) у Свіднику, ПаедДр. Осифа Родака, котромы потім дала слово. 

 

3. Семінар ся на Пряшівскій універзітї в Пряшові одбыв 5. новембра 2014 на тему Карпато-дукляньска операція і єй місце в новодобій історії, котру собі з інтересом послухали і тоты молодшы.

 

Go back