Predstavitelia Karpatsko-rusínskeho konzorcia Severnej Ameriky navštívili Capitol Hill

Karpatsko-rusínske konzorcium Severnej Ameriky

 

18. november 2014 — V piatok 14. novembra 2014 predstavitelia Karpatsko-rusínskeho konzorcia Severnej Ameriky John Righetti, Jim Kepchar-Kaminski a Elaine Rusinko predložili v Capitol Hill petíciu členom Kongresového ukrajinského výboru a poinformovali ich o karpatských Rusínoch. Navštívili kanceláriu spolupredsedov ukrajinského výboru – reprezentantov Rep. Marcy Kaptur a  Rep. Sandy Levin. V senáte navštívili kanceláriu senátora Johna McCaina, ktorý bol o veci v priebehu ostatných deviatich rokov niekoľkokrát v krátkosti informovaný, keďže prejavil o Ukrajinu záujem. Tiež sa stretli s predstaviteľmi rádia Free Europe/Radio Liberty a prediskutovali nedávne mediálne výstupy ohľadom tejto petície.

http://i.imgur.com/WOiEHJF.jpg
Právna poradkyňa senátora Johna McCaina Elizabeth O'Bagy na stretnutí s Johnom Righettim a Jimom Kepchar-Kaminskim

Read more …

Carpatho-Rusyn Consortium of North America Representatives Visit Capitol Hill

Carpatho-Rusyn Consortium of North America

 

Nov 18, 2014 — On Friday, November 14, 2014, representatives of the Carpatho-Rusyn Consortium of North America, John Righetti, Jim Kepchar-Kaminski, and Elaine Rusinko went to Capitol Hill to present the petition to members of the Congressional Ukrainian Caucus and educate them about Carpatho-Rusyns. They visited the offices of Ukrainian Caucus co-chair Rep. Marcy Kaptur and Rep. Sandy Levin. At the Senate, they visited Sen. John McCain's office, who has been briefed many times over the last nine years because of his expressed interest in Ukraine. They also had a meeting with representatives from Radio Free Europe/Radio Liberty to discuss the media outlet's recent coverage of the petition.

Read more …

Закарпатьскы Русины кодіфікують свій язык

Закарпатьске обласне науково-культуролоґічне общество Александра Духновіча презентовало 4 лінґвістічны выданя, які суть основов про кодіфікаціов русиньского языка. Іде о такы конкретны кодіфікачны публікації, як Русиньско-російско-українско-латиньскый словник лінґвістічної термінолоґії, Орфоґрафічно-орфоепічный словник русиньского языка, Ґраматіку русиньского літературного языка і Правила русиньского правопису.

Read more …

Агой, Федоре, ґратулую к юбілею!

Дізнав єм ся з інтернету, же Ты 9. новембра 2014 ославив уж сїмдесядку. Ани ся то не хоче вірити, бо Ты ся роками скоро нияк не міняш, все єсь Федором Віцом, Яношиком, Ільком Совом в єдній особі, а тыж, кібы єсь діяв на Підкарпатю, – і Николаём Шугаём! Ты єсь самобытна фіґура чоловіка-умелця-боёвника, просто, особность, котру хто бы не знав із старых Пряшівчанів, але уж і много молодшых з того великого вароша?!

Read more …

Юбілуючій довгорічный лемківскый актівіста

Андрій КОПЧА із Вроцлаву в Польщі одсвятковав недавно свій округлый жывотный юбілей – 60 років од свого народжіня. Він належыть міджі довгорічных лемківсках актівістів, ведь і я го в тій ролї познам од 1991 року, коли сьме ся спізнали на 1. засїданю Світового конґресу Русинів (СКР) у Міджілабірцях на Словакії. Він быв председом першой русиньской орґанізації в Польщі під назвов Стоваришыня Лемків, котра того року славить 25 років од свого заложіня, а од тогды доднесь він стоїть на челї той орґанізації. 

Read more …

Ослава фантазії у творчости Анны Ґаёвой

7. новембра 2014 в Шарішскій ґалерії в Пряшові была вернісаж выставкы вытварных робот академічной малярькы-Русинкы  – Анны Ґаёвой із Пряшова ку єй жывотному юбілею – 50 років од свого народжіня, котре одсвятковала 6. фебруара 2014 року i ку котрому єй желаме вшытко найлїпше. Зато в тім роцї юбілантцї было уможливлено представити любителям вытварного уменя выбір із єй художнёй творчости про дїти і дорослых в спомянутій ґалерії.

Read more …

В Міджілабірцях будуть выставляти свої творы Е. Варгол і далшы:

: Бамбі, Д. Бродяні, Поппі, Р. Сікора, П. Калмус, М. Мурін, Р. Фіяла, Ї. Копейткова, Д. Біделніца, М. Бородач і Л. Берґер. В Музею модерного уменя Енді Варгола в Міджілабірцях буде не вернісаж выставкы робот тых авторів, але інауґурація од них приятых новых прибытків до збіркового фонду даного музею. Акція в музею ся одбуде 28. новембра 2014 од 15.00 год.

Read more …

Коротка історія підкарпатьскых Русинів

То є підтітул документарного філмы із головнов назвов Душы Карпат,котрый мож буде попозерати 27. новембра 2014 од 16:30 год. у СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові на Масаріковій ул. ч. 20. На другый день тот філм буде ся презентовати у Поддукляньскій книжніцї од 16.00 год. у Свіднику на Ул. 8. мая. 

Read more …