Русиньскый літературный язык на Словакії славить 20 років*

27. януара 2015 року минe 20 років од найвызначнїшой подїї в новодобій історії Русинів. Русиньска громада в Словацькій републіцї в тот день святкує скромный, але в своїй історії о то вызначнїшый юбілей – 20 років кодіфікації свого материньского языка і ёго функціонованя в розлічных сферах жывота.

Наісто тот юбілей русиньскы орґанізації і інштітуції будуть собі припоминати розлічныма акціями і проєктами почас цїлого рока. Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты планує зорґанізовати Научный семінар карпаторусиністікы присвяченый кодіфікації – у першім кварталї того року, і 4. Міджінародный конґрес русиньского языка – в послїднїм кварталї року 2015.

Read more …

Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s rôznymi študijnými programami akreditovanými na jednotlivých fakultách PU.

Zároveň prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

Read more …

Премія Александра Духновіча за русиньску літературу

Карпато-русиньскый научный центер в США выголошує каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску літературуПреміов тісяч америцькых доларів і бронзовов сошков карпатьского медвідя буде оцїнена нaйлїпша книжка в катеґорії поезії або прозы, написана по русиньскы і надрукованаза послїднїй 5-річный період.

Read more …

165 років од народжіня Юлія Ставровского-Попрадова

Минуло 165 років од народжіня Юлія Ставровского-Попрадова – русиньского священика, поета, педаґоґа, етноґрафа, філолоґа і публіцісты російской орьєнтації. Народив ся 18-го януара 1850 року в Сулинїв пряшівскій области.

Read more …

Герець Осиф Ткач ославив 65 років од народжіня

Многы люде нелем, што ходять до Театру Александра Духновіча (ТАД) у Пряшові, але і по селах, де ёго драматічный колеків выступать з грами по русиньскы, герця Осифа Ткача добрї знають. Теперь ославив 65. народенины. 

Read more …

TLAČOVÁ SPRÁVA: Stanovisko OSRS k neodvysielaniu gréckokatolíckej sv. liturgie v RTVS

V nedeľu 18. januára 2015 mala byť v Rádiu Regína odvysielaná sv. liturgia z prešovského gréckokatolíckeho chrámu. RTVS však liturgiu neodvysielala kvôli námietkam voči obsahu kázne. Namiesto toho RTVS zaradila do vysielania rímskokatolícku sv. omšu.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) považuje za problém krátenie vysielania v rusínskom jazyku vo vysielacom čase určenom pre rusínsku národnostnú menšinu. OSRS je toho názoru, že RTVS mala namiesto zrušenej gréckokatolíckej sv. liturgie zaradiť taký náhradný program, ktorý by bol odvysielaný v rusínskom jazyku.

Read more …