Вечернї школы русиньского языка про дїти і дорослых ОЗ Колысочка-Kolíska в 2015 роцї 

Вечернї школы обчаньского здружіня Колысочка-Kolíska продовжують свої актівіты і росшырюють свої ряды. З  другого боку – дакотры і заникають. У роцї 2015 зачало учіти русиньскый язык у вечернїх школах 27 учітелёк у 32 класах довєдна 374 дїтей і дорослых. Подьме по порядку. Буду їх меновати і писати, што было характерістічне про їх фунґованя в 2015. роцї. За єден рік ся того тілько стане в нашых школах, же є даколи тяжке давати дефінітівны чісла. 

Read more …

Хто є професор П. Р. Маґочій?

Юбілейный 614-сторінковый зборник (Выдавництво В. Падяка: Ужгород – Пряшів – Ню Йорк, 2015) на честь Маґочіёвых 70-ых народенин вышов недавно і мы вырїшили представити ёго обалку і вступне слово ід зборнику.

Read more …

Позваня на семінар о Анатоліёви Кралицькім

СНМ – Музей русиньской културы у Пряшові, Русиньске културно-освітнё общество А. Духновіча в Пряшові і Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій вас сердечно позывають на одборный семінар АНАТОЛІЙ КРАЛИЦЬКЫЙ (1835 – 1894) історік, прозаік, публіціста, етноґраф і фолклоріста, класік в історічній літературї Русинів у другій половинї 19-го стороча. Семінар ся одбуде 9-го децембра 2015 од 14 00 год. у просторах Словеньского народного музея – Музея русиньской културы у Пряшові, ул. Масарікова ч. 20, 1. шток.

Read more …

Iнсітный малярь Михал Сірик выставлять...

... выбір з ёго найлїпшых творів. Вернісаж выставкы буде у четверь 10. децембра 2015 од 16.00 год. у выставных просторах Вігорлатьского музея в Гуменнім, котре є орґанізатором выставкы. Тот выбір мож попозерати до 31. януара 2016. 

Read more …

Прийдийте на выставку фотоґрафій

Віголатьскый музей в Гуменнім вас позывать на вернісаж выставкы фотоґрафій з міджінародного пленера, котра ся одбуде 10. децембра 2015 о 16.00 год. у выстаных просторах того музея. Выставку буде мож попозерати до 31. 1. 2016. 

Read more …

Молода Лемковина принесла іншый погляд на музику

Орґанізація «Руска Бурса» в Ґорлицях на Лемковинї вєдно зо своїм радіом lem.fm.собі довгый час усвідомлёвали, же хыбує простор, де бы мож было модерну русиньску музичну творчость одпрезентовати під єднов стрїхов і вєдно із тым мотівовати і далшых людей, жебы творили нову сучасну русиньску музику. Пишу в минулім часї. Бо такый простор – де мож презентовати і мотівовати новых умелцїв, вже єствує. Тым простором є конкурзный фестівал під назвов Молода Лемковина, котрого орґанізаторами была «Руска Бурса» і радіо lem.fm. Ёго першый річник проходив в Ґорлицях в суботу 21-го новембра 2015 р.

Read more …