Наш літератрурный русиньскый язык у праксї

Русины на Словеньску 27. януара 2015 ославили 20 років од кодіфікації свого язака. Сміло можеме повісти, же є їх найвекше дїло 20. стороча, бо через нёго ся може якостно розвивати і реліґійный жывот народа. Так бы тому мало быти. Но є тому справды так?

Read more …

Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými na jednotlivých fakultách PU.

Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2015 

Read more …

Вышли дві ЦД русиньскых приповідок в єднім обалї

Богатство каждого народа є і в ёго народній літературній творчости. Дотворює мозаіку розмаїтости културной дїдовизны. Приповідкы отворяють дїтинї світ добра і зла, розвивають ёго фантазію і помагають всокотити материньскый язык. Проєкт Русиньскы приповідкы приносить унікатне дїло, котре в такій формі выходить першыраз в історії Русинів Словакії. Авдіозаписы нукають креатівны творы сучасных авторів, а таксамо помагають всокотити приповідкы, котры ся розповіданём переносили цїлы ґенерації.

Read more …

Премія Александра Духновіча за русиньску літературу

Карпато-русиньскый научный центер в США выголошує каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску літературуПреміов тісяч америцькых доларів і бронзовов сошков карпатьского медвідя буде оцїнена нaйлїпша книжка в катеґорії поезії або прозы, написана по русиньскы і надрукована за послїднїй 5-річный період. Премія Александра Духновіча помагать хоснованю русиньского языка в літературных творах, котры приносять вызначный вклад до русиньской красной літературы. Премію фінанцує Штефан Чепа з Торонта і удїлює Карпато-русиньскый научный центер в США.  

Read more …