Вышли дві ЦД русиньскых приповідок в єднім обалї

Богатство каждого народа є і в ёго народній літературній творчости. Дотворює мозаіку розмаїтости културной дїдовизны. Приповідкы отворяють дїтинї світ добра і зла, розвивають ёго фантазію і помагають всокотити материньскый язык. Проєкт Русиньскы приповідкы приносить унікатне дїло, котре в такій формі выходить першыраз в історії Русинів Словакії. Авдіозаписы нукають креатівны творы сучасных авторів, а таксамо помагають всокотити приповідкы, котры ся розповіданём переносили цїлы ґенерації.

 

Обалка компактного діску приповідок є інтересна тым, же мать в собі два ЦД із 17 русиньскыма приповідками, міджі котрыма суть Коли Хрістос по земли ходив, Як чоловік глядав глупых людей, Як циґан учів пса сливкы їсти, О богыньках, Мурянкове чудо, Мерзеный Коцур або Лишка і Вовк. Назвы приповідок суть написаны азбуков по русиньскы і латиніков по словеньскы. Суть ту народны приповідкы, але і авторьскы, наприклад, Анны Галґашовой, Ерікы Матоноковой, Михайла Гиряка, Ерікы Костовой і Зузаны Ковалчіковой. Приповідкы были награны в штудію Дінаміка і начітали їх: Яна Трущіньска, Іґор Латта, Володимір Чема, Осиф Пантлікач, Людмила Козменкова, Михал Куцер і Любомір Міндош.

 

Двойне ЦД мож было зреалізовати главно членам орґанізації молоды.Русины за фінанчной підпоры Уряду влады СР – проґрам Култура народностных меншын.Продукція: Петро Штефаняк (председа спомянутой русиньской орґанізації), драматурґія і режія: Яна Трущіньска-Сива, музика і звук: Владїслав Сивый, ґрафічный дізайн: Бранїслав Шандала, збераня народных приповідок: Івана Сивулькова, Николай Дутко, Владимір Шак і Мартін Січак.

Вцїлім треба похвалити таку подію, же дахто ся взяв і выдав на ЦД русиньскы приповідкы,  котры поможуть навчаню русиньского літературного языка на Словакії од найменшых дїтей. Ґратулуєме вшыткым, што приложыли руку до дїла, жебы такый проєкт быв зреалізованый, а тым веце, же то зробили в перевазї молоды.

-аз-

Go back