За Снину ся помолив православный митрополіта Ростислав

Молитвы за місто Снину і ёго представителїв того року ся одбыли в Православнім храмі Вознесенія Ісуса Хріста в містьскій части Брегы 11. януара 2015.

 

Святу літурґію одслужыв владыка Ростислав, архієпіскоп пряшівскый і митрополита чеськых країн і Словеньска вєдно з окресным архідеканом і духовным справцём  Православней парохії у Снинї Іґором Кереканічом і мит. прот. Яном Іґнацом.

 

Місто Снину і ёго представителїв заступав на богослужбі пріматор Штефан Міловчік, предностка Містьскому уряду у Снинї  Яна Росічова і векшына посланцїв містьского заступительства. Не хыбовали ани духовны справцёве окремых церьквей у Снинї.

 

Тота традічна богослужба была о то вызнамнїша, же на нїй особно взяв участь найвысшый представитель Православной церькви в чеськых країнах а на Словеньску, владыка Ростислав, котрый як сниниьскый родак окремо ся помолив за покій і благобыт у містї.

 

Подякованя належыть вшыткым притомным на боголсужбі, котры ся і такым способом  причіняють о посилнїня доброго сполунажываня і сполупрацї вшыткых обывателїв міста.

 

(мф)

Go back