Науковы маґістралы професора Павла Роберта Маґочія

К уж знамым оцїнїням вызнамного америцького історика, україністы, карпатознателя, картоґрафа, історика културы недавно былo му передано іщі єдно цілком заслужене оцїнїня. Справа о тім прилетїла з Україны: Научна рада Камянець-Подїльской штатной універзіты Івана Огієнка єдноголосно прияла рїшіня о удїлїню  Павлови Робертови Маґочіёви названя Честный председа Камянець-Подільской штатной універзіты Іва Огієнка і схвалила до друку книгу ёго лекцій, прочітаных канадьскым науковцём у споминаній універзїтї в послїднїх роках.  

Міджі важныма оцїнїнями науковця – приятя до Академії наук Кралёвского общества Канады (1996), даня честного тітулу Doctor Honoris Causa Пряшівськой універзіты (1913) і много іншых. Самособов, оцїнїня – то лем окремы видны орьєнтырї дуже плодной научной дорогы проф. П. Р. Маґочія, якый ославив своє 70-річа. Ёго юбілей мож поважовати двоякым, бо він ославує тыж 50 років научного діятельства, бо рівно пістороча перед тым як штудент другого річника універзіты надруковав свою першы научну роботу в америцькім часописї New York Times Magazine.

Народив ся П. Р. Маґочій 26.  січня 1945 року в м. Енґлвуд, штат Ню Джерзі, США.

Read more …

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite 2015

V Študentskom mestečku vo Vysokoškolskom areáli Prešovskej univerzity v Prešove nájdete aj stánok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry s produkciou z oblasti karpatorusinistiky, ktorú budú prezentovať pracovníci, doktorandi a študenti ÚRJK PU. Príďte teda na Deň otvorených dverí na Prešovskú univerzitu vo štvrtok 12. februára 2015. Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium rusínskeho jazyka a literatúry. Ako spomienku na predchádzajúci ročník a zároveň motiváciu pre budúcich študentov ponúkame fotografie z DOD 2014.

Read more …

Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými na jednotlivých fakultách PU.

Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programuslavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2015 

Read more …

Премія Александра Духновіча за русиньску літературу

Карпато-русиньскый научный центер в США выголошує каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску літературу. Преміов тісяч америцькых доларів і бронзовов сошков карпатьского медвідя буде оцїнена нaйлїпша книжка в катеґорії поезії або прозы, написана по русиньскы і надрукована за послїднїй 5-річный період. Премія Александра Духновіча помагать хоснованю русиньского языка в літературных творах, котры приносять вызначный вклад до русиньской красной літературы. Премію фінанцує Штефан Чепа з Торонта і удїлює Карпато-русиньскый научный центер в США

Read more …

Позваня на 14. засїданя ОСРС

Позываме Вас на 14. засїданя Округлого стола Русинів Словеньска, котре ся одбуде в суботу 14. фебруара 2015 од 8.30 год. в засїдалнї Ректорату Пряшівской універзіты „Consilium maius“, ч. д. 328 на 2. штоку в новій будові Ректорату ПУ на ул 17. новембра ч. 15 в Пряшові.

Read more …

PROTEST

Prešov,  29. 12. 2014

Úrad vlády Slovenskej  republiky

Námestie slobody 1

813 70   B r a t i s l a v a

 

Vec: Protest proti prideľovaniu štátnych finančných prostriedkov na konanie

         festivalov kultúry neexistujúcej národnostnej menšiny Rusínov-Ukrajincov

 

Úradu vlády SR a všetkým zodpovedným inštitúciám na Slovensku  podávame protest proti každoročnému prideľovaniu štátnych finančných prostriedkov na konanie festivalov kultúry neexistujúcej národnostnej menšiny Rusínov-Ukrajincov na Slovensku, ktoré sú prideľované Úradom vlády SR pre Združenie Rusínov-Urajincov Slovenskej republiky, ktorého stálym poslaním je ukrajinizovať a odnárodňovať Rusínov na Slovensku. 

Read more …

Выкрик до тмы?

Позітівно єм прияв вість о тім, же представителї 7-ох русиньскых орґанізацій на Словакії плус председа Округлого стола Русинів Словеньска піпдписали протест і загнали го на Уряд влады Словацькой републікы. В протестї жадають, жебы фестівалы, котры робить Союз Русинів-Українцїв Словацькой републікы, і котры мають в назві Русинів-Українцїв, не были фінанчно підпорены з ґрантового проґраму Култура народностных меншын на 2015 р., бо русиньско-україньска народность не екзістує, а не же не екзістує на Словеньску, але думам собі, же ани в цїлій нашій і сусїднїй ґалаксіях. День по тім, што тота вість была публікована на порталї lem.fm, дістав єм вопрос од мого знамого, ці од того дашто чекам і ці то мать змысел. Гей, по многых жадостях, котры вже Русины зробили, і по котрых ся ніч важне не стало, бы ся могло дакому відїти, же є то выкрик до тмы.

Read more …