Позванка на 29. семінар карпаторусиністікы

Акція орґанізована Інштітутом русиньского языка і нкултуры Пряшівской універзіты у Пряшові ся одбуде 18. фебруара 2014 в засїдалнї Consilium maius Ректорату Пряшівской універзіты на ул. 17. новембра ч. 15, ато уж 29. научный семінар карпаторусиністікы, якым ся отворив уж семый річник того довгодобого проєкту інштітуту. 

Read more …

Презентація Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты

12. фебруара 2014 у Высокошкольскім ареалї Пряшівской універзіты на ул. 17. новембра ч. 1 в Пряшові ся одбыв3. річник Дня отвореных дверей. Є то акція пропаґачного характеру, яку Пряшівска універзіта орґанізує цїлено якраз в тім в часї, коли тогорічны абсолвенты середнїх школ вырїшують о своїй далшій перспектіві і выберають собі універзіту, на якій будуть выбраный одбор штудовати.

Read more …

Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

I. Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium - V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými na jednotlivých fakultách PU.

II. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium - V ak. roku 2015/2016 Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

Read more …

Наказливо гордый Русин

(Спомин на першу стрічу з вынятковов особностёв проф. Павлом Робертом Маґочіёмв таліяньскім Римі в роцї 1989, написаный з нагоды ёго 70-ых народенин (народженый 26. януара 1945.)

 

Кідь Андрій Тімковіч (пізнїше о. Ґоразд Андрій Тімковіч, ЧСВВ, нар. 1959) быв іщі за соціалістічной тоталіты як еміґрант на многорічнім штудійным перебываню в Римі, зачатком януара 1989 достали ся му до рук русиньскы новинкы выдаваны в Піттсбурґу (США) по агліцькы – „Byzantine Catholic World“. Як так їх перегортав , до очей му впала коротенька справа, же якыйсь Маґочі буде чітати в США лекцію о підкарпатьскых Русинах. Історія Тімковіча все інтересовала, тым веце што ся торкала підкарпатьского облука. 

Read more …

Хосенны лекції про штудентів ґімназій

Янко Липиньскый зо Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска мі перед даякым часом закликав. Повів мі, же продовжує третій рік проєкт Чемериця, котрый є заміряный на охрaну людьскых прав, на охрaну прав народностных меншын і на право хоснованя свого языка і здобываня освіты в нім. В рамках того проєкту было напланованых і шість лекцій на ґімназіях в реґіоні северовыходной Словакії, значіть в реґіоні, де жыють і Русины. Вопрос поставив ясно: ці бы єм ішов тоты лекції про штудентів на ґімназії робити. По пару секундах роздумованя єм то взяв, а треба повісти, же-м то взяв з „малов душов“.

Read more …

Русины ся стрїтили з представителями RTVS

14. фебруара  2015 у Пряшові проходило 14. засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Міджі важны пункты належала стріча з представителями Розгласу і телевізії Словеньска (RTVS) і таксамо поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов в области заведжіня русиньского языка до літурґії.

Read more …