Fotografický tábor Ako išla kraslica na vandrovku

Občianske združenie Kolysočka – Kolíska so sídlom v Prešove v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine, s Detskou organizáciou Fénix Snina a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine zorganizovalo 2. ročník celodenného týždenného fotografického tábora Ako išla kraslica na vandrovku v sninskom kaštieli v čase od 15. do 20. júna 2015. Zúčastnilo sa na ňom 27 detí: zo Sniny – z troch základných škôl (na ul. Študentská, P.O. Hviezdoslava a Budovateľská), zo Stakčína, Pčoliného, Čukaloviec, Osadného, Kalnej Roztoky, Klenovej, Uliča a Uličského Krivého. Deťom sa venovali štyri lektorky: Daniela Kapráľová (hlavná lektorka, autorka projektu a kurátorka v sninskom kaštieli), Ľuba Kráľová (koordinátorka a spoluautorka projektu), Eva Goľová a Alexandra Goľová (lektorky). 

 

Finančne bol projekt podporený Úradom vlády SR, z programu Kultúra národnostných menšín 2015, z multikultúrnej sekcie, ale i DO Fénix Snina (Jozefom a Ľubicou Talarovičovými) i Súkromným centrom Š-PP v Snine (Janou Mihókovou).

2. ročník tohto úspešného tábora mal niekoľko noviniek. Okrem toho, že toho roku išlo o celodenný tábor a väčšina detí po zamestnaní vo fotografickom ateliéri v sninskom kaštieli bývala na Sninských Rybníkoch, kde pre nich voľnočasové aktivity pripravovali členovia OZ Kolysočka – Kolíska a DO Fénix Snina (tkanie na krosnách a krosienkach, návšteva nového múzea hutníctva v Zemplínskych Hámroch, jazdenie na koňoch na Ranči pod Sninským kameňom, návšteva Mini ZOO v Snine, kúpanie v bazéne pri chate Vihorlat resort, spoločenské a športové hry pri chate na Rybníkoch), zároveň išlo o multietnický projekt s celým názvom: Fotografický týždenný tábor pre deti majoritného národa, pre deti z večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka Občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska a pre rómske deti v sninskom kaštieli: Ako išla kraslica na vandrovku, II. ročník. 

V sninskom kaštieli sa v rámci uvedeného projektu stretli deti slovenských, rusínskych a rómskych rodičov a všetky nádherne spolupracovali: požičiavali si farbičky, spolu maľovali, vymýšľali príbeh svojho spoločného vajíčka alebo spoločných vajíčok, viacerí spolu fotili jedným fotoaparátom a požičiavali si ho navzájom, spolu sa kúpali v bazéne a učili sa plávať, jazdili na koníkoch a nerozumeli otázke, či im prekáža, že sa v tábore zišli deti rôznych etník. 

Deti, ktoré sa zúčastnili na 2. ročníku detského multietnického fotografického ateliéru Ako išla kraslica na vandrovku, znovu len potvrdili, čo dospelí deťom odkážu, to oni samy vo svojom živote rozvinú a zúročia. Organizátori 2. ročníka tábora Ako išla kraslica na vandrovku veria, že okrem fotografických a výtvarných zručností si deti z tábora odniesli vo svojich srdiečkach veľký kus tolerancie a empatie k odlišnosti a inakosti.

 

Zámerom tematického týždenného fotografického tábora pre deti zo Sniny a zo sninského okresu z prostredia majoritného národa a dvoch národnostných menšín, ktoré sú v okrese Snina hojne zastúpené, a to rusínskej a rómskej, bolo tvorivé prepojenie ľudovej tradície maľovania kraslíc s moderným médiom fotografie. 

Deti zažili veľmi priateľskú formu spoločného prežívania voľného času počas tvorivých dielní v krásnom prostredí sninského kaštieľa. Integrovať deti vo vzájomnej spolupráci tematického fotografického tábora bolo jeho najvyšším poslaním.

Ďalším dôležitým cieľom tvorivého fotografického workshopu pre deti Ako išla kraslica na vandrovku bolo naučiť deti spoznávať symboliku, význam a úlohu kraslice v kresťanskej kultúre. Kraslice, ako súčasti lokálneho folklóru, ktorý postupne vymiera. Vyskúšať si tradičnú techniku zdobenia kraslíc a cez ňu v rámci tvorivého fotografického procesu vytvoriť súčasnú, novátorskú podobu kraslice, ktorá sa mení v dejovej osi na človeka, vec, zvieratko, ktoré žije, myslí, cestuje a pod.

V neposlednom rade bolo cieľom tohto tematicky zameraného ateliéru či tvorivých dielní vytvoriť priestor pre senzitívnu vnímavosť dieťaťa k predmetu, okoliu a ľuďom a zároveň tým uňho povzbudiť jeho talent. Naučiť deti nielen maľovať kraslice tradičným spôsobom, ale rozvinúť u nich i tvorivý proces maľovania vajíčok im vlastným spôsobom. Autorka projektu Daniela Kapráľová učila deti chápať fotografiu ako príbeh v určitom priestore i kontexte. 

Koordinátorka projektu a jeho spoluatorka Ľuba Kráľová zdôraznila sociálny a interetnický rozmer tematického detského tábora, v ktorom sa deti z rôznych etník (z majoritného etnického prostredia, ale i z menšinového a z rôzneho sociálneho prostredia učili maľovať kraslice a vymýšľať nové tvary či vlastnú personifikáciu vajíčka na vandrovke po celej Snine i jej okolí. Tento interetnický rozmer projektu bol jeho veľkou devízou, pretože nenásilnou a priateľskou formou vštepoval deťom základy tolerancie a porozumenia vzájomných odlišností.

Deti strávili celý týždeň od 15. 6. do 20. 6. 2015 v sninskom kaštieli, kde sa učili tvorivo pracovať a vstrebávať znalosti, ktoré by vo svojom vlastnom rodinnom prostredí možno nemali možnosť nadobudnúť. Preto si myslíme, že zrealizovaný 2. ročník fotografického ateliéru pre slovenské, rusínske a rómske deti bol unikátnym projektom na zblíženie detí rôznych etník
Táto nenásilná a priateľská integrácia vo voľnom čase môže byť dobrým základom pre budúce vnímanie zúčastnených etník bez predsudkov a apriorného odsudzovania toho druhého len preto, lebo je iný.

 

Ľuba KRÁĽOVÁ, Prešov, 25. 6. 2015

Go back