Святочне закінчіня Лїтнёй школы русиньского языка і културы 2015...

... одбыло ся  26. юна 2015 од 18.00 год. у Пряшові в Пензіонї Атріум.

 

По трёх тыжднях здобываня знань з русиньского языка, історії і етноґрафії карпатьскых Русинів на Пряшівскій універзітї участници 6. річника Studium Carpato-Ruthenorum 2015 ся зась зышли у пряшівскім пензіонї Атріум, жебы провести послїднїй сполочный вечур у Пряшові і, так як каждый рік, в приємній атмосферї закінчіти далшый успішный річник того едукачного проєкту. Святочный вечур модеровала Ярослава Сисакова, якапривітала штудентів, учітелїв, гостїв і вшыткых орґанізаторів, котры актівно робили на реалізації 6. річника міджінародного проєкту лїтнёй школы, орґанізованого Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты. Як із самой назвы проєкту видно, русиньскый язык і русиньска култура суть главныма областями, на якы є тот проєкт заміряный. Зато по вступных словах, презентуючіх русиньскый язык, модераторка дала простор і найросшыренїшому жанру русиньской културы – народній співанцї і музицї в інтерпретації єдной з найлїпшых мужскых співацькых ґруп – інтерпретів русиньской народной співанкы на Словеньску, котра в проґрамі того проєкту уж традічно має своє місце – ґрупі ПАЙТАШЕ зо Снины, яку веде Мґр. Даньєл Гулай, абсолвент Пряшівской універзіты.

 

Выступлїня Пайташів до салы внесло приємну атмосферу. В ходї вечора ся черяла музика, спів і говорене слово модераторкы і главных орґанізаторів лїтнёй школы, цїлём котрых од самого зачатку аж до кінця проєту каждорічно є робити так, жебы домашнї і загранічны гостї ся в Пряшові чули добрї і любили ся ту вертати. Тїшить нас, же каждорічно ся так дїє.Кідь порахуєме дотеперїшнїх абсолвентів лїтнёй школы, враховано уж тогорічных, то можеме конштатовати, же цертіфікат Studium Carpato-Ruthenorum дотеперь здобыло 116 штудентів, з того 70 загранічных а  46 домашнїх, причім значна часть штудентів у тім проєктї взяла участь веце раз. Є то наісто і вдяка тому, же веджіня універзіты ся снажить робити много про підвышованя як кредіту універзіты, так і про розвой русиністікы, котра є єдным з єй вызначных шпеціфік.

 

Тройтыжднёвый проєкт, котрый окрем педаґоґічного процесу є богатый на културны акції розлічных жанрів, собі выжадує нелегку роботу міджінародного колектіву орґанізаторів, якый од року 2010 ся створив при Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты. Ёго членами суть люде розлічных народностей – русиньской, словеньской, мадярьской, америцькой, якы суть обчанами розлічных штатів – Словакії, Україны, Канады, Споєных штатів Америкы. Тот колектів таксамо в тых днях ославив свої шесты народенины. На ёго челї стоїть директорка доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., яка у своїм приговорї підкреслила значіня лїтнёй школы про розвой языковых компетенцій в русиньскім языку, розвиваня знань з історії етноґрафії і културы карпатьскых Русинів, але таксамо і про пропаґацію карпаторусиністікы дома і у світї, главно вдяка каждорічній участи загранічных штудентів. На лїтню школу їх найвеце приходить з Америкы. Коордінатором пропаґачной роботы в Америцї  суть члены Карпаторусиньского научного центра, на челї якого стоїть проф. Др. Павел Роберт Маґочій, історік Торонтьской універзіты в Канадї і учітель історії карпатьскых Русинів на лїтнїй школї. Окрем орґанізачной роботы, каждорічно ся снажить зберати фінанції на штіпендії главно про штудентів з Україны. Лем вдяка тому каждорічно на лїтню школу до Пряшова можуть прийти штуденты з Україны, де русиньскый язык ці карпаторусиністку з обєктівных прічін доднесь офіціално штудовати не мож ани на єдній універзітї. Проф. Маґочій тот факт підкреслив і в своїм приговорї, причім акцентовав потребу розвоя карпаторусиньскых штудій посередництвом формованя фінанчных механізмів на забезпечіня каждорічной участи домашнїх і загранічных штудентів, але і учітелїв лїтнёй школы.

 

В далшій части вечора штуденты тогорічной лїтнёй школы собі перевзяли цертіфікаты о абсолвованю Studium Carpato-Ruthenorum 2015 з рук директоркы ІРЯК ПУ А. Плїшковой. Окрем того директорка інштітуту подяковала вшыткым учітелям і орґанізаторам проєкту. Окреме подяковала Янї Трущіньскій-Сивій, авторцї сценаря і режісерцї Літературного вечора, якый ся того року одбыв у цалком новій драматурґії 25.6.2015 на великій сценї Театру А. Духновіча. Дале подяковала учітелям лїтнёй школы: Др. Кветославі Копоровій з Інштітуту русиньского языка і културы, професорцї Еленї Будовскій з Джорджтавньской універзіты в Споєных штатах Америкы, Мґр. Марекови Ґаёви, екстерному сполупрацовникови ІРЯК ПУ, професорови Павлови Робертови Маґочіёви з Торонтьской універзіты в Канадї, Мґр. Валеріёви Падякови з ІРЯК ПУ і професорови Миколови Мушинкови з Пряшова. Не менше подякованя належить членам орґанізачного колектіву лїтнёй школы: Аліці Вєтошевовій, Тімеі Верешовій, Зденцї Цітряковій, Михалови Павлічови і Катцї Петрусовій.А шпеціалне подякованя адресовала загранічным і домашнїм добродителям, котры фінанчно підпорили 6. річник лїтнёй школы: Надації CAF America, Carpato-Rusyn Society в Піттсбурґу, Карпаторусиньскому научному центру в США, Інж. Мірославови Джупінкови з Тренчіна, Інж. Мірославови Рошкови зо Снины і Інж. Янови Шмайдови зо Свідника.

 

Вечур ся закінчів славностнов рецепціов у приємній атмосферї за співу і музикы Пайташів, при якій собі тогорічны абсолвенты лїтнёй школы і гостї заключного вечора затанцёвали.

Мож повісти, же Studium Carpato-Ruthenorum 2015 уж є минулостёв, але почас нёго орґанізаторы уж зачали плановати 7. річник проєкту, якый бы ся мав одбыти од 5. до 25. юна 2016.Віриме, же і проґрам Studium Carpato-Ruthenorum 2016 ословить новых штудентів так зо Словакії, як і зо заграніча.

 

-р-

Тексты к фоткам:

• Ку притомным на закінчіню лїтнёй школы русиньского языка і културы ся приговорив проф. Др. П. Р. Маґочій із Карпаторусиньского научного цетра в США.

 

• Цертіфікат абсолвента лїтнёй школы русиньского языка і културы перевзяв собі і молодый хлопець азійского походжіня Брет Ву з америцького Сіетлу.

 

• Цертіфікат абсолвента Studium Carpato-Ruthenorum 2015 здобыло 13 абсолвентів.

 

• Як каждый рік, і теперь прекрасну атмосферу на закінчіню створили члены музично-співацькой ґрупы зо Снины – Пайташе на челї Д. Гулаём.

Go back