Дякую вшыткым сімпатізантам інтернетовых новинок – Академія русиньской културы в СР

На кінцю старого рока 2015 дякую вшыткым нашым сімпатізантам, чітателям і сполупрацовникам зато, же нам зістали вірны. Затоже рік 2015 быв про редакцію інтернетовых новинок Академія русиньской културы в Словацькій републіцї дотеперь єдным з найтяжшых на їх приправу і выробу, главно односно мізерной штатной дотації.

Read more …

33. научный семінар карпаторусиністікы

16. децембра 2015 ся в засїдалнї ректорату одбыв остатнїй в тім роцї семінар карпаторусиністікы, орґанізованый на Пряшівскій універзітї Інштітутом русиньского языка і културы. Семінар быв присвяченый історічно-літературній темі аматерьскых театрів на Підкарпатьскій Руси. Реферат мав приправленый Мґр. Валерій Падяк, к.н., історік літературы, выдаватель і робітник Інштітуту русиньского языка і културы, якый штудентам ІРЯК на ПУ чітать лекції з теоретічных дісціплин літературы, історії літературы і історії драматічной творчости Русинів. 

Read more …

Нова книжка – Простерто на Підкарпатьскій Руси

Як інформує на своїм сайтї Общество приятелїв Підкарпатьской Руси (Společnost přátel Podkarpatské Rusi), орґанізація в остатнїх днях выдала свою нову публікацію в чеськім языку під назвов Простерто на Підкарпатьскій Руси (Prostřeno na Podkarpatské Rusi). Публікація добра про тых, котры бы хотїли посмаковати собі на підкарпатьскій русиньскій кухни.

Read more …